SKKN thể dục – QP THPT: “Xây dựng nguồn minh chứng cụ thể để làm rõ trọng tâm khi giảng dạy bài: một số hiểu biết về nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân ” trong chương trình lớp 12 thpt.


Giáo dục quốc phòng, An Ninh cho học sinh là một bộ phận quan trọng của công tác giáo dục quốc phòng toàn dân. Giáo Dục Quốc Phòng, An Ninh là môn học chính khóa nằm trong chương trình giảng dạy của các trường Trung Học Phổ Thôngđã xác định rõ mục tiêu giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh:

Loại file: word - Số trang: 15 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây:
http://inluon.net/huong-dan-tai-lieu/“Nhằm góp phần đào tạo con người phát triển toàn diện, hiểu biết một số nội dung cơ bản về quốc phòng, an ninh; truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc, trách nhiệm nghĩa vụ của công dân về bảo vệ Tổ quốc; nâng cao lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có ý thức cảnh giác trước âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch; có kiến thức cơ bản về đường lối quốc phòng, an ninh; có kỹ năng quân sự, an ninh cần thiết để tham gia vào sự nghiệp xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

– Đây là môn học mang tính tổng hợp, tích hợp cao, chứa đựng trong đó cả các kiến thức xã hội và tự nhiên, kỹ thuật; kết hợp giữa truyền thống kinh nghiệm đánh giặc giữ nước và các thành tựu của khoa học, kỹ thuật quân sự hiện đại.


Tìm theo từ khóa: , , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan