SKKN Hóa học 12: Xây dựng “ câu hỏi khó để mở rộng kiến thức cho học sinh” trong quá trình giảng dạy trong hóa học 12


A. Phần cấu tạo nguyên tử, bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

Câu 1:Vì sao nguyên tố oxi có 3 đồng vị là: O, O , O nhưng nguyên tử khối lại là 15,999?

Trả lời:

Loại file: word - Số trang: 20 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây:
http://inluon.net/huong-dan-tai-lieu/Oxi có 3 đồng vị có số khối là 16, 17, 18. Số khối của hạt nhân nguyên tử bằng tổng số hạt proton và hạt nơtron trong hạt nhân. Khi các hạt p và n kết hợp với nhau để tạo thành hạt nhân nguyên tử thì sẽ tỏa ra một năng lượng khổng lồ và có sự hao hụt khối lượng tương ứng người ta gọi là sự hụt khối. Do có sự hụt khối nên khối lượng thực tế của các đồng vị như sau:

O (15,99491 chiếm 99,762%); O (16,99914 chiếm 0,038%);

O ( 17,99916 chiếm 0,200%).

Tính nguyên tử khối trung bình của nguyên tố oxi ta được giá trị là 15,9993.

Nhận xét:

Câu hỏi trên nhằm mục đích giải đáp thắc mắc của học sinh khi học sinh tìm hiểu về các đồng vị của các nguyên tố hóa học, học sinh sẽ nhận thấy điều vô lí ở giá trị nguyên tử khối trung bình của nguyên tố oxi.

Câu 2:Vì sao hyđro được xếp vào nhóm IA hoặc VIIA của bảng tuần hoàn? Xếp vào nhóm nào hợp lí hơn?

Trả lời:

* Hyđro được xếp vào nhóm IA với các lí‎ do sau:

– Về cấu tạo: Lóp ngoài cùng của nguyên tử H có 1e giống với lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố nhóm IA.

– Về tính chất hóa học: Thể hiện tính khử như một kim loại và dễ tạo ra cation trong dung dịch có điện tich 1+ như cation kim loại nhóm IA.

* Hyđro được xếp vào nhóm VIIA với các lí‎ do sau:


Tìm theo từ khóa: , , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan