SKKN Lịch sử 9: Giải pháp phục vụ cho việc sử dụng đồ dùng trực quan theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học: ” bài 28 – Xây dựng CNXH ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài gòn ở miền Nam (1954-1965)” .


Về khoa học, nghiên cứu vấn đề sử dụng đồ dùng trực quan theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học“Bài 28 – Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965)”

Loại file: word - Số trang: 30 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây:
http://inluon.net/huong-dan-tai-lieu/lớp 9, , trường THCS sẽ làm rõ hơn các đặc điểm mới của sách giáo khoa đổi mới và cũng là các điểm khó đối với giáo viên và học sinh.

Vậy phương pháp sử dụng đồ dung trực quan phục vụ cho bài giảng như thế nào để đạt hiệu quả tốt. Từ đó đề xuất các giải pháp phục vụ cho việc dạy“Bài 28 – Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965)” lớp 9, trường THCS.


Tìm theo từ khóa: , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan