SKKN QL-Văn thư- Kế toán-… mầm non

Tuyển tập SKKN dành cho hiệu trưởng, hiệu phó, văn thư, thủ quĩ, kế toán, lao công, bảo vệ, cantin, phục vụ, công đoàn, …

NCKHSPUD Khối Mầm non : Nâng cao kết quả hoạt động tìm hiểu MTXQ thuôc chủ đề TGĐV thông qua việc sử dụng một số tệp có định dạng flash và video clip cho trẻ MGL trường mầm non

Ứng dụng CNTT là một yêu cầu quan trọng của đổi mới PPDH. Trường mầm non Xxx  đã không ngừng quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học có thể ứng dụng công nghệ thông tin. Trường đã đầu tư cho mỗi lớp một bộ máy vi tính có nối mạng cáp quang đường truyền nhanh thuận tiện cho việc ứng dụng CNTT vào dạy học, trong đó có hoạt động THMTXQ.

SKKN, Tiểu luận QLGD: Chỉ đạo kế toán thực hiện hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở các đơn vị trường học

Kế toán là một công cụ không thể thiếu trong sự phát triển kinh tế xã hội của loài ng­ười, bởi nó gắn liền với hoạt động quản lý. Công việc kế toán đòi hỏi sự chi tiết, rõ ràng và có độ chính xác cao. Do đó cần phải có sự thay đổi về mọi mặt để có thể đáp ứng đư­ợc yêu cầu quản lý ngày càng cao hơn, phù hợp với sự phát triển của thời đại.

Bản kiểm điểm quá trình công tác nhiệm kỳ phó hiệu trưởng, hiệu trưởng (Dành cho bổ nhiệm lại)

– Chấp hành nghiêm túc quy chế chuyên môn. Thực hiện đủ, đúng chương trình dạy học; thường xuyên đổi mới phương pháp soạn giảng theo đặc thù của bộ môn; kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh đảm bảo công bằng, khách quan, đúng quy định. Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học. Có đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách theo quy định.

Đề tài NCKHSPUD QLGD mầm non in luôn: giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục trong trường mầm non

– Làm tốt công tác tuyên truyền, bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên đứng lớp. Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho thực hiện chương tŕnh.

1.2/ Tồn tại :

– Việc xây dựng kế hoạch thiếu tính khoa học, chưa sát với thực tế nhà trường.

– Công tác triển khai kế hoạch đă được thực hiện song công tác kiểm tra, giám sát, rút kinh nghiệm là chưa thường xuyên v́ vậy hiệu quả không cao.

Đề tài NCKHSPUD QLGD mầm non in luôn: một số giải pháp chỉ đạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho giáo viên mầm non

– Xuất phát từ thực trạng bối cảnh đã nêu trên. Mục đích tôi nghiên cứu đề tài này là nhằm hệ thống hóa đưa ra được một số giải pháp chỉ đạo giáo viên nâng cao được nghiệp vụ chuyên môn cho giáo viên mầm non, giúp giáo viên hiểu sâu về bản chất của nội dung chương trình đổi mới hiện nay để giáo viên biết linh hoạt khi thiết kế xây dựng kế hoạch, biết tạo môi trường giáo dục cho trẻ theo hướng đổi mới và đặc biệt là nâng cao nghệ thuật giảng dạy giúp cho nhà trường nâng cao được chất lượng giáo dục.Giúp cho bản thân có nhiều kinh nghiệm để quản lý chỉ đạo chuyên môn, biết xây dựng kế hoạch khoa học, cách BDCM cho giáo viên đạt hiệu quả cao.