SKKN Tiếng Anh lớp 8: Ứng dụng microsoft powerpoint trong việc soạn giảng các bài dạy từ vựng và kiểm tra từ vựng tiếng Anh ở bậc học thcs


Việc ứng dụng Công nghệ thông tin hiện nay rất mạnh mẽ, xuất hiện ở nhiều hình thức, phong phú về nội dung như: sách giáo khoa điện tử, các website đào tạo trực tuyến, các phần mềm giảng dạy…Tuy nhiên, khả năng khai thác, ứng dụng trong dạy học chưa nhiều, đa phần giáo viên còn ít sử dụng, chưa khai thác được những tiện ích to lớn của Công nghệ thông tin trong dạy học hiện nay.

Loại file: word - Số trang: 20 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây:
http://inluon.net/huong-dan-tai-lieu/Đặc biệt,việc dạy và học từ vựng Tiếng Anh còn chưa được chú ý nhiều. Một số giáo viên vẫn sử dụng phương pháp dạy học cũ “Thầy đọc- Trò chép” để dạy từ vựng. Học sinh đọc lại từ mới một vài lần mà không đưa ví dụ hoặc ngữ cảnh từ mới có thể được sử dụng. Giáo viên chỉ đưa ra nghĩa của từ vựng và yêu cầu học sinh học thuộc lòng những từ mới đó. Kết quả của phương pháp dạy đó, học sinh trở nên bị động trong suốt bài giảng. Học sinh không sử dụng được từ mới đã học trong những ngữ cảnh khác nhau và cũng không thể sử dụng để đưa ra ý kiến của mình.

SKKN Tiếng Anh lớp 8:  Ứng dụng  microsoft  powerpoint trong việc soạn giảng các bài dạy từ vựng và kiểm tra từ vựng tiếng Anh ở bậc học thcs


Tìm theo từ khóa: , , , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan