SKKN-NCKHSPUD GDCD THCS: Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh thcs qua môn giáo dục công dân


Tôi tiến hành nghiên cứu này trên hai nhóm học sinh tương đương về mặt ý thức, trình độ, cũng như về giới tính của trường THCS Hồng Bàng     ( Thuộc Quận Hồng Bàng ) nơi tôi hiện đang công tác . Với 40 em học sinh lớp 9A4 là lớp thực nghiệm và 40 em học sinh lớp 9A5 là lớp đối chứng .

Loại file: word - Số trang: 33 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây:
http://inluon.net/huong-dan-tai-lieu/Lớp thực nghiệm được thực hiện giải pháp thay thế khi giáo dục kĩ năng sống thông qua các giá trị sống của các chuẩn mực đạo đức và pháp luật Qua việc thực hiện giải pháp thay thế trong thực nghiệm cho thấy tác động giáo dục kĩ năng sống đã có ảnh hưởng rõ rệt đến kết quả học tập của học sinh : lớp thực nghiệm đạt kết quả cao hơn lớp đối chứng . Điểm kiểm tra đầu ra của lớp thực nghiệm có giá trị trung bình là 8,125 ; điểm bài kiểm tra đầu ra của lớp đối chứng là 7,175. Kết quả kiểm chứng t-test cho thấy

p < 0,05 có nghĩa là có sự khác biệt tương đối lớn giữa điểm trung bình của lớp thực nghiệm và lớp đối chứng . Chính điều đó đã chứng minh rằng giáo dục kĩ năng sống trong giảng dạy môn Giáo Dục Công Dân giúp các em có thêm nhiều giá trị sống cũng như kĩ năng để có thể ứng phó với những thách thức của cuộc sống và sự thích nghi với môi trường hiện nay trong xu thế hòa nhập quốc tế .


Tìm theo từ khóa: ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan