SKKN-NCKHSPUD GDCD THCS: Nâng cao chất lượng dạy học phần pháp luật trong môn Giáo dục công dân lớp 9


1. TÓM TẮT ĐỀ TÀI

Trong những năm gần đây cùng với sự phát triển của kinh tế, văn hoá, xã hội khiến cho đất nước ta có nhiều biến đổi lớn. Bên cạnh sự phát triển đó vẫn còn tồn tại một số hành vi, chuẩn mực đạo đức, pháp luật bị giới trẻ thiếu hiểu biết vi phạm. Làm sao để có thể trang bị cho học sinh một cách tốt nhất những kiến thức pháp luật giúp học sinh sống và làm việc theo hiến pháp và phápluật đó là điều cần sự quan tâm của tất cả mọi người.

Loại file: word - Số trang: 13 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây:
http://inluon.net/huong-dan-tai-lieu/Thực tế học sinh yêu thích, hứng thú học môn GDCD ở trường THCS Xxx, Huyện Xxx, TP Xxx hiện tôi đang dạy không nhiều. Điều này đã ảnh hưởng lớn đến chất lượng giáo dục của nhà trường và việc giáo dục, hoàn thiện nhân cách cho học sinh.

Để khắc phục tình trạng trên, tôi nghiên cứu chọn giải pháp: “Nâng cao chất lượng dạy học phần pháp luật trong  môn Giáo dục công dân lớp 9” Việc làm này có tác dụng giúp cho học sinh củng cố lại các kiến thức đã học và rèn luyện thói  quen hành  vi đạo  đức theo kịp chương trình, kiến thức mới được học. được trang bị những kiến thức pháp luật cần thiết.  Nghiên cứu được tiến hành trên hai nhóm tương đương của lớp 9A1, trường THCS Xxx (Tổ 1, tổ 3, tổ 5 là nhóm thực nghiệm, các tổ 2, tổ 4, tổ 6 là nhóm đối chứng).Thực nghiệm được thực hiện giải pháp thay thế  từ tuần thứ 10 đến hết tuần 19, năm học 2012-2013.

Qua nghiên cứu và thu thập số liệu, kết quả độ chênh lệch điểm trung bình T-test cho kết quả p=0,0109 < 0,05 cho thấy tác động đã có ảnh hưởng rõ rệt đến việc Nâng cao chất lượng tiết học pháp luật trong môn GDCD 9.


Tìm theo từ khóa: ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan