SKKN-NCKHSPUD GDCD THCS: Sử dụng phương pháp sắm vai trong các tiết dạy giáo dục công dân lớp 9 nhằm nâng cao kết quả học tập của học sinh


Nghiên cứu đ­ược tiến hành trên hai nhóm tư­ơng đư­ơng là hai lớp 9 của trường Trung học cơ sở Xxx. Lớp 9A là lớp thực nghiệm và lớp 9B là lớp đối chứng. Lớp thực nghiệm đ­ược tiến hành giải pháp thay thế khi dạy các bài đạo đức trong môn giáo dục công dân lớp 9 (Các  trong tuần 5, tuần 6 , tuần 7 và tuần 8 ở SGK GDCD 9 – Theo phân phối ch­ương trình).

Loại file: word - Số trang: 42 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây:
http://inluon.net/huong-dan-tai-lieu/Kết quả cho thấy tác động đã thực sự có ảnh hư­ởng rõ rệt đến kết quả học tập của học sinh: lớp thực nghiệm đã đạt kết quả học tập cao hơn lớp đối chứng. Điểm bài kiểm tra đầu ra của lớp thực nghiệm có giá trị trung bình là 8,10; điểm bài kiểm tra đầu ra của lớp đối chứng có giá trị trung bình là 7,19. Kết quả kiểm chứng T – Test cho thấy p < 0,05 có nghĩa là có sự khác biệt lớn về điểm trung bình của lớp thực nghiệm và lớp đối chứng. Qua đó chứng tỏ rằng việc áp dụng ph­ương pháp dạy sắm vai là hoàn toàn có ảnh h­ưởng tích cực đến việc nâng cao kết quả học tập của học sinh lớp 9 ở các tiết dạy đạo đức trong môn giáo dục công dân.


Tìm theo từ khóa: ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan