SKKN Mỹ thuật: KINH NGHIỆM SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP TRỰC QUAN KHI GIẢNG DẠY MÔN MĨ THUẬT


Đề tài Sáng kiến kinh nghiệm môn Mỹ thuật dành cho giáo viên giảng dạy môn Mỹ thuật bậc THCS

Có thể áp dụng đề tài sáng kiến kinh nghiệm để làm tài liệu tham khảo cho viết đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng môn Mỹ thuật các cấp.

Loại file: word - Số trang: 20 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây:
http://inluon.net/huong-dan-tai-lieu/ 

MỤC LỤC

A. PHẦN MỞ ĐẦU

I. Lịch sử nghiên cứu đề tài…………………………………………….2

II. Lí do chọn đề tài……………………………………………………….3

III. Mục đích nghiên cứu………………………………………………..4

IV. Phạm vi nghiên cứu và đối tượng nghiên cứu……………….4

1. Phạm vi nghiờn cứu…………………………………………………….4

2. Đối tượng nghiên cứu…………………………………………………4

V. Phương pháp nghiên cứu…………………………………………….4

B. NỘI DUNG

Chương I: Cơ sở lí luận…………………………………………………..5

Chương II: Cơ sở thực tiễn………………………………………………7

Chương III: Thực trạng…………………………………………………..9

Chương IV: Giải pháp……………………………………………………10

Chương V: Kết quả……………………………………………………….20

C. TỔNG KẾT – KINH NGHIỆM

I. Bài học kinh nghiệm………………………………………………….24

II. Những vấn đề còn hạn chế trong đề tài………………………..26

III. Điểm mới của đề tài…………………………………………………26

IV. Đề xuất hướng tiếp tục nghiên cứu…………………………….27

V. Kiến nghị – đề xuất…………………………………………………..28

VI. Kết luận chung……………………………………………………….29


Tìm theo từ khóa: , , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan