Skkn-nckhspud Toán 12: SỬ DỤNG TOÁN HỌC HIỆN ĐẠI VÀO CÁC BÀI TOÁN HÌNH HỌC SƠ CẤP TRONG CHƯƠNG TRÌNH TOÁN HỌC PHỔ THÔNG – NHẰM RÈN LUYỆN KĨ NĂNG ĐỊNH HƯỚNG VÀ KHÁI QUÁT HÓA KHI GIẢI TOÁN.


Skkn-nckhspud Toán 12: SỬ DỤNG TOÁN HỌC HIỆN ĐẠI VÀO CÁC BÀI TOÁN HÌNH HỌC SƠ CẤP TRONG CHƯƠNG TRÌNH TOÁN HỌC PHỔ THÔNG – NHẰM RÈN LUYỆN KĨ NĂNG ĐỊNH HƯỚNG VÀ KHÁI QUÁT HÓA KHI GIẢI TOÁN.

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 12, Viết đề tài NCKHSPUD toán 12, Viết tiểu luận PPGD toán lớp 12, ..

SKKN Toán 12, NCKHSPUD Toán 12

Loại file: word - Số trang: 20 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây:
http://inluon.net/huong-dan-tai-lieu/Skkn-nckhspud Toán 12: SỬ DỤNG TOÁN HỌC HIỆN ĐẠI VÀO CÁC BÀI TOÁN HÌNH HỌC SƠ CẤP TRONG CHƯƠNG TRÌNH TOÁN HỌC PHỔ THÔNG – NHẰM RÈN LUYỆN KĨ NĂNG ĐỊNH HƯỚNG VÀ KHÁI QUÁT HÓA KHI GIẢI TOÁN.

  1. PhÇn më ®Çu

1- TÓM TẮT:

Các bài toán hình học sơ cấp trong chương trình toán học phổ thông có rất  nhiều bài toán phức tạp, học sinh luôn gặp khó khăn trong việc định hướng cách giải bài toán. Vì vậy tôi đưa ra đề tài này nhằm khơi dậy cho học sinh hướng suy nghĩ độc lập, sáng tạo khi đứng trước một bài toán hình khó và từ đó tiếp tục mở rộng, khái quát hóa cho các bài toán tổng quát.

2- GIỚI THIỆU :

Giáo viên có thể định hướng cách giải các bài toán trên cơ sở :

    + Lý thuyết ánh xạ: tọa độ trọng tâm , tọa độ afin , tính chất tương đương  …

    + Tính chất bất biến của ánh xạ như : tính thẳng hàng, đồng quy, tỷ số các đoạn thẳng cùng phương, tỷ số đơn, song song, độ dài đoạn thẳng, góc, các bài toán về lượng…

   + Tính bất biến của phép dời hình .

   + Tính đồng dạng , tích vô hướng …


Tìm theo từ khóa: ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan