SKKN-NCKHSPUD Vật lí 6: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN HỌC SINH LÀM BÀI TẬP ĐỊNH LƯỢNG VẬT LÍ 6 NHẰM NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN VẬT LÍ CỦA HỌC SINH LỚP 6


SKKN-NCKHSPUD Vật lí 6: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN HỌC SINH LÀM BÀI TẬP ĐỊNH LƯỢNG VẬT LÍ 6 NHẰM NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN VẬT LÍ CỦA HỌC SINH LỚP 6

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Vật lí lớp 6, viết đề tài NCKHSPUD Vật lí lớp 6, Viết tiểu luận PPGD Vật lí 6

Loại file: word - Số trang: 25 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây:
http://inluon.net/huong-dan-tai-lieu/SKKN-NCKHSPUD Vật lí 6: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN HỌC SINH LÀM BÀI TẬP ĐỊNH LƯỢNG VẬT LÍ 6 NHẰM NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN VẬT LÍ CỦA HỌC SINH LỚP 6

1) Những công việc đã làm khi chưa có SKKN:

Bước vào đầu năm học, trong quá trình dạy tôi đã đề ra những yêu cầu như: bắt học sinh làm hết tất cả những bài tập trong Sách bài tập, học thuộc lí thuyết, soạn bài mới, tăng cường kiểm tra bài cũ…Nhưng đó chỉ là những yêu cầu mang tính chất tình thế và giáo viên nào cũng có thể áp dụng trong thời gian giảng dạy. Mà thực tế qua kết quả chất lượng bộ môn hàng  năm vẫn thấp.

2) Những nguyên nhân gây nên sự yếu kém:

Ơ lớp 6, các kiến thức vật lí được trình bày thuần túy theo quan điểm hiện tượng, các thuộc tính, các quy luật vật lí chỉ được mô tả một cách định tính bằng các thông số vĩ mô, cũng không đưa ra các quan hệ phức tạp, thì ở lớp 6 bắt đầu đề cập đến cơ chế vi mô của một số hiện tượng( quan hệ giữa nhiêt độ và sự nở vì nhiệt của cc chất, quan hệ giữa lực và khối lượng, quan hệ giữa các yếu tố ảnh hưởng đến sự bay hơi) và bắt đầu đề cập đến việc mô tả định lượng các quan hệ đại lượng vật lí. Nhiều công thức để xác định các đại lượng vật lí. Số cc bài tập định lượng so với lí thuyết l cao và rất quan trọng để làm nền móng, cơ sở để giải các bài tập định lượng ở vật lí 8 và các lớp trên. Ngoài ra hệ thống công thức cịn cần để giải các bài tập trong bộ môn hóa học 8, toán học… Trong bài tập định lượng  đã có những yêu cầu tương đối cao về sử dụng các thủ thuật tính toán, lập luận, vẽ đồ thị… Tuy nhiên kiến thức toán học của học sinh lớp 6 còn rất nhiều hạn chế nên  việc giải bài tập định tính vật lí gặp rất nhiêù khó khăn.

Nói chung rất nhiều khó khăn, nhưng theo tôi có lẽ nguyên nhân chính là do học sinh còn thụ động trong việc giải bài tập. Còn giáo viên chưa nhìn nhận được tầm quan trọng của việc giải và hướng dẫn giải bài tập cho học sinh.


Tìm theo từ khóa: ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan