SKKN-NCKHSPUD Vật lí 6: HƯỚNG DẪN HỌC SINH THU THẬP, XỬ LÍ THÔNG TIN KHI NGHE GIẢNG VẬT LÍ


SKKN-NCKHSPUD Vật lí 6: HƯỚNG DẪN HỌC SINH THU THẬP, XỬ LÍ THÔNG TIN KHI NGHE GIẢNG VẬT LÍ

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Vật lí lớp 6, viết đề tài NCKHSPUD Vật lí lớp 6, Viết tiểu luận PPGD Vật lí 6

Loại file: word - Số trang: 15 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây:
http://inluon.net/huong-dan-tai-lieu/SKKN-NCKHSPUD Vật lí 6: HƯỚNG DẪN HỌC SINH THU THẬP, XỬ LÍ THÔNG TIN KHI NGHE GIẢNG VẬT LÍ

          Vật lý là cơ sở của nhiều ngành kỹ thuật quan trọng. Sự phát triển của khoa học vật lý gắn bó chặt chẽ và có tác động qua lại trực tiếp với sự tiến bộ của khoa học và kỹ thuật. Môn vật lý có vai trò quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu đào tạo của trường THCS. Nó cung cấp cho học sinh một hệ thống kiến thức vật lý cơ bản ở trình độ phổ thông cơ sở, bước đầu hình thành ở học sinh những kỹ năng cơ bản, phổ thông và thói quen làm việc khoa học. Góp phần hình thành các năng lực nhận thức và các phẩm chất nhân cách mà mục tiêu giáo dục THCS đã đề ra.


Tìm theo từ khóa: , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan