SKKN-NCKHSPUD Vật lí 6: PHƯƠNG PHÁP TÍCH HỢP GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG DẠY HỌC MÔN VẬT LÍ Ở CẤP THCS


SKKN-NCKHSPUD Vật lí 6: PHƯƠNG PHÁP TÍCH HỢP GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG DẠY HỌC MÔN VẬT LÍ Ở CẤP THCS

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Vật lí lớp 6, viết đề tài NCKHSPUD Vật lí lớp 6, Viết tiểu luận PPGD Vật lí 6

Loại file: word - Số trang: 25 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây:
http://inluon.net/huong-dan-tai-lieu/SKKN-NCKHSPUD Vật lí 6: PHƯƠNG PHÁP TÍCH HỢP GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG DẠY HỌC MÔN VẬT LÍ Ở CẤP THCS

 Nội dung của đề tài 

CHƯƠNG 1: Cơ sở lí luận liên quan đến đề tài

1.Cơ sở pháp lí

  1. Cơ sở lí luận

3.Cơ sở thực tiễn

CHƯƠNG 2 : Thực trạng của vấn đề nghiên cứu

  1. Khái quat phạm vị
  2. Thực trạng của vấn đề nghiên cứu
  3. Nguyên nhân

CHƯƠNG 3: Biện pháp, giải pháp chủ yếu để thực hiện đề tài

  1. Cơ sở đề xuất giãi pháp
  2. Các giải pháp chủ yếu
  3. Các ví dụ minh họa
  4. Kết quả áp dụng thực tiễn

 


Tìm theo từ khóa: ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan