SKKN Sinh học 10: Nâng cao hiệu quả sử dụng thí nghiệm trong dạy học sinh học tế bào ( sinh học 10)


Trong lí luận dạy học, sự thống nhất giữa trực quan và tư duy trừ tượng là một luận điểm có tính nguyên tắc nhằm đảm bảo cho quá trình dạy học đạt được hiệu quả cao.

Loại file: word - Số trang: 30 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây:
http://inluon.net/huong-dan-tai-lieu/Phương tiện trực quan là nguồn thông tin phong phú và đa dạng g i úp HS lĩnh h ội tri th ức một cách cụ thể, chính xác, là con đường tốt nhất giúp HS tiếp cận hiện thực khách quan, góp phần khắc sâu, mở rộng, củng cố tri thức, phát triển năng lực tư duy, khả năng tìm tòi, khám phá và vận dụng tri thức.

SKKN Sinh học 10: Nâng cao hiệu quả sử dụng thí nghiệm trong dạy học sinh học tế bào ( sinh học 10)


Tìm theo từ khóa: , , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan