SKKN Sinh học 6: Kinh nghiệm tổ chức dạy và học hợp tác trong nhóm nhỏ ở môn sinh học 6.


Bộ môn Sinh học 6 nói chung cũng như các môn học khác ở trường THCS đang cố gắng từng bước đổi mới phương pháp dạy học. Có rất nhiều phương pháp dạy học mới sáng tạo hướng cho học sinh tự lĩnh hội kiến thức một cách dễ dàng, nhưng khi ứng dụng thực tế vào giảng dạy môn Sinh học thì phương pháp hoạt động nhóm được coi là một trong những phương pháp quan trọng nhất của đổi mới phương pháp dạy học hiện nay.

Loại file: word - Số trang: 12 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây:
http://inluon.net/huong-dan-tai-lieu/Chính vì sự nỗ lực, tư duy của mỗi cá nhân giúp các em phát huy được sức mạnh của nhiều người cùng thực hiện, cùng tranh cãi, cùng tham gia và cùng hợp tác trong nhóm nhỏ để tạo ra một kiến thức vững vàng cho mỗi hoạt động. Đó cũng chính là lý do mà tôi đã chọn đề tài này.

SKKN Sinh học 6: Kinh nghiệm tổ chức dạy và học hợp tác trong nhóm nhỏ ở môn sinh học 6.


Tìm theo từ khóa: , , , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan