SKKN Công nghệ THCS

SKKN công nghệ 7: Kinh nghiệm dạy tốt môn công nghệ lớp 7 trong trường trung học cơ sở

_ Công nghệ là nguồn kiến thức là một phương pháp nghiên cứu khoa học. Công nghệ trong nhà trường là sự phản ánh phương pháp nghiên cứu khoa học vì vậy nó mang yếu tố cơ bản của thí nghiệm khoa học, nhờ đó học sinh được làm quen với phương pháp nhận thức trong khoa học công nghệ. Về mặt lí luận dạy học, công nghệ đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành các kiến thức và kĩ năng cho học sinh.

SKKN Công nghệ 6: Sử dụng kĩ thuật dạy học khăn phủ bàn và bản đồ tư duy trong dạy học môn Công nghệ 6 ở THCS

Giáo dục vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển kinh tế – xã hội có mối quan hệ trực tiếp, theo kịp với các nhu cầu của thị trường lao động. Sự thành công trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước phụ thuộc vào nhiều yếu tố , trong đó yếu tố đóng vai trò then chốt là nguồn lực con người . Trong định hướng chiến lược phát triển sự nghiệp giáo dục thời kì đổi mới đất nước cũng đã nêu rõ “Tiếp tục đổi mới nội dung và phương pháp giáo dục đào tạo… ”.

SKKN Công nghệ 6: Sử dụng đồ dùng dạy học trong môn công nghệ 6

Do trình độ xã hội ngày một nâng cao, chất lượng giáo dục toàn diện của thế  hệ trẻ ngày càng phải đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, phù hợp với thực tiễn và truyền thống Việt nam, tiếp cận trình độ giáo dục phổ thông ở các nước phát triển trên khu vực và trên thế giới.

SKKN Công nghệ 6: Sử dụng KTDH khăn phủ bàn và bản đồ tư duy trong môn Công nghệ 6 ở THCS

Giáo dục vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển kinh tế – xã hội có mối quan hệ trực tiếp, theo kịp với các nhu cầu của thị trường lao động. Sự thành công trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước phụ thuộc vào nhiều yếu tố , trong đó yếu tố đóng vai trò then chốt là nguồn lực con người . Trong định hướng chiến lược phát triển sự nghiệp giáo dục thời kì đổi mới đất nước cũng đã nêu rõ “Tiếp tục đổi mới nội dung và phương pháp giáo dục đào tạo… ”.

SKKN Công nghệ 8: Một số bài tập vẽ kỹ thuật môn công nghệ 8

Hiện nay với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ, các nghành công nghiệp như: Cơ khí , điện … ngày càng phát triển và ứng dụng rộng rãi. Mọi sản phẩm của các nghành công nghiệp từ dụng cụ, máy móc đến các thiết bị đều phải căn cứ theo bản vẽ kỹ thuật để tiến hành chế tạo, lắp ráp, vận hành, sữa chữa….

SKKN Công nghệ 8: Kinh nghiệm biên soạn đề kiểm tra môn công nghệ 8

Kiểm tra, đánh giá là một quá trình được tiến hành một cách có hệ thống, được thực hiện thường xuyên, liên tục trong suốt quá trình dạy học. Nhưng để thực hiện đổi mới kiểm tra, đánh giá trước hết cần hiểu một khái niệm cơ bản trong kiểm tra, đánh giá:

SKKN Công nghệ 9: Sử dụng hiệu quả đồ dùng, phương tiện dạy học thực hành môn công nghệ 9 nhằm nâng cao kết quả học tập của học sinh

Công Nghệ là môn khoa học tự nhiên trong giảng dạy môn Công nghệ cần phải đổi mới cách dạy, cách học sao cho học sinh tăng hứng thú, học tập thoải mái hơn, tiếp thu dễ đồng thời các em nắm chắc được kiến thức trọng tâm ngay tại lớp, vận dụng tốt vào thực tế.