SKKN Công nghệ THCS

SKKN Công nghệ 9: Một số biện pháp nâng cao chất lượng thực hành công nghệ 9 – mô đun lắp đặt mạch điện gia đình

Nhằm thực hiện tốt đường lối chủ trương đó, những năm học qua, ngành Giáo dục đã tích cực tham gia công cuộc đổi mới toàn diện. Một trong những biện pháp đó là việc giáo dục cơ bản – toàn diện các khoa học cơ bản và thực hành kỹ thuật cơ bản nhằm bổ sung kiến thức và bổ trợ cho công tác hướng nghiệp cuối bậc Trung học cơ sở và sau bậc Trung học phổ thông.