SKKN Địa lí THCS

SKKN Địa lí 6: Sử dụng phương pháp nghiên cứu trong dạy học

– Tổ chức ; Cá nhân hoặc nhóm

– Hình thức thu nhập thông tin: Quan sát phỏng vấn thu nhập tư lliệu tranh ảnh, bản đồ, sách báo, hiện vật…..

– Xử lý thông tin: Phân tích tổng hợp so sánh phân loại xác lập các mối liên hệ (nếu có) xác nhân giả thuyết đúng.

SKKN Địa lí 6: Giáo dục học sinh ý thức bảo vệ môi trường thông qua giảng dạy địa lý lớp 6

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến giáo dục Người thường xuyên theo dõi và có những lời chỉ dạy quí giá cho những người làm công tác giáo dục. Người đã từng nói “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người” đã trở thành khẩu hiệu của tất cả các trường. Đó cũng chính là nguồn động lực tinh thần to lớn để các thầy, cô giáo nỗ lực làm tốt nhiêm vụ vẻ vang của mình.

Đề tài NCKHSPUD Môn Địa lý 6: HƯỚNG DẪN HỌC SINH HỌC TẬP MÔN ĐỊA LÍ BẰNG PHƯƠNG PHÁP SƠ ĐỒ HÓA

Đề tài NCKHSPUD Môn Địa lý 6:HƯỚNG DẪN HỌC SINH HỌC TẬP MÔN ĐỊA LÍ BẰNG PHƯƠNG PHÁP SƠ ĐỒ HÓA( gồm 19 trang)

1. Lý do khách quan:

 Địa lí là môn học không thể thiếu dược trong hệ thống các môn học của nhà trường, nhằm góp phần vào việc thực hiện mục tiêu giáo dục. Nhưng trong quá trình giảng dạy môn Địa lí còn gặp phải không ít khó khăn như:

SKKN Địa lí THCS: Kĩ năng vẽ và nhận xét các dạng biểu đồ trong môn địa lớp 9

Để làm được điều đó, tôi nghiên cứu chọn giải pháp: Hướng dẫn học sinh kĩ năng vẽ và nhận xét biểu đồ địa lí. Thông qua đề tài này giúp tôi hoàn thành bài giảng kiến thức mới, bài thực hành, ôn tập kiểm tra được tốt hơn.Đồng thời việc làm này có tác dụng giúp cho học sinh củng cố lại các kiến thức đã học và rèn luyện theo kịp chương trình, kiến thức mới được học. Nghiên cứu được tiến hành trên hai lớp tương đương của lớp 9A, B, trường THCS  XXX  (Lớp 9B là nhóm thực nghiệm, lớp 9A là nhóm đối chứng). Thực nghiệm được thực hiện giải pháp thay thế  từ tuần thứ 1 đến hết tuần 25, năm học 2012 – 2013.

SKKN Địa lí THCS: Ứng dụng bản đồ tư duy trong đổi mới phương pháp dạy học địa lí 9 nhằm nâng cao kết quả học tập của học sinh

Hiện nay nền kinh tế thế giới đang chuyển từ nền kinh tế công nghiệp hoá – hiện đại hoá sang nền kinh tế tri thức. Chính vì vậy, chúng ta phải có một lực lượng lao động phù hợp với sự chuyển hoá của nền kinh tế xã hội đó. Để đáp ứng được sự chuyển biến mạnh mẽ của thời hiện đại, của xã hội văn minh, thì nền giáo dục phải thực sự đổi mới về phương pháp đào tạo con người.

SKKN Địa lí THCS: Đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức dạy học, ứng dụng CNTT vào việc giảng dạy nhằm cung cấp cho học sinh các kiến thức cơ bản về các dạng biểu đồ

Nghiên cứu được tiến hành trên hai nhóm tương đương: hai lớp 9 trường THCS  XXX . Lớp 9A là thực nghiệm và 9B là lớp đối chứng. Lớp thực nghiệm được thực hiện giải pháp thay thế khi dạy các tiết  10, 16, 24, 29 (Địa lí 9, Học kì I, Phần Địa lí dân cư, Địa lí kinh tế, Sự phân hóa lãnh thổ) .

SKKN Địa lí THCS: Đổi mới phương pháp dạy học địa lí bằng ứng dụng bản đồ tư duy nhằm nâng cao kết quả học tập của học sinh

Trên thực tế, đối với các môn KHXH nói chung và môn Địa lí nói riêng , GV thường kết hợp vừa giảng, vừa hướng dẫn HS tìm hiểu bài, vừa kết hợp ghi chép vào vở. Các học trò ghi giống nhau, ghi khá dài( ghi ngắn sợ không đủ kiến thức). Bởi thế, HS thường có tư tưởng ngại học, ngại ghi.  Với dung lượng kiến thức dài, khó nhớ, khó thuộc, HS ngày càng xa rời môn học.  Chính ý thức chán học, ngại học của các em đã ảnh hưởng không nhỏ tới kết quả học tập bộ môn. Với BĐTD sẽ giúp cả thầy và trò khắc phục trở ngại này.

SKKN Địa lí THCS: Cách rèn kỹ năng lựa chọn, vẽ và nhận xét các dạng biểu đồ trong môn địa lý lớp 9

Nghiên cứu được tiến hành trên hai nhóm đối tượng ngẫu nhiên: hai lớp 9 của trường THCS  XXX . Lớp 9A2 là lớp thực nghiệm và 9A3 là lớp đối chứng. Lớp thực nghiệm được thực hiện giải pháp thay thế khi giải các bài tập từ bài 2-42 (Địa lý 9) với các bài tập: Bài 2 (BT 3), bài 4 (BT 3), bài 6 (BT 2), bài 8 (BT 2), bài 9 (BT 3), bài 18 (BT 3), bài 26 (BT 2), bài 28 (BT 3), bài 31 (BT 3), bài 32 (BT 3), bài 33 (BT 3), bài 36 (BT 3) và ở một số bai thực hành như: