SKKN GDCD THCS

SKKN-NCKHSPUD GDCD THCS: Tạo sự hứng thú trong phương pháp tổ chức trò chơi vào dạy học môn giáo dục công dân ở trường thcs

Bộ môn GDCD ở trường Trung häc c¬ së  là một môn học rất quan trọng trong việc giáo dục đạo đức, hình thành nhân cách cho học sinh. Rèn luyện cho học sinh những kỹ năng sống trong chính môi trường sống của bản thân để các em có thể giao tiếp tốt, biết tư duy, phê phán, lựa chọn cái đúng đắn, lên án cái sai….

SKKN-NCKHSPUD GDCD THCS: Sử dụng phương pháp sắm vai trong các tiết dạy giáo dục công dân lớp 9 nhằm nâng cao kết quả học tập của học sinh

Nghiên cứu đ­ược tiến hành trên hai nhóm tư­ơng đư­ơng là hai lớp 9 của trường Trung học cơ sở Xxx. Lớp 9A là lớp thực nghiệm và lớp 9B là lớp đối chứng. Lớp thực nghiệm đ­ược tiến hành giải pháp thay thế khi dạy các bài đạo đức trong môn giáo dục công dân lớp 9 (Các  trong tuần 5, tuần 6 , tuần 7 và tuần 8 ở SGK GDCD 9 – Theo phân phối ch­ương trình).

SKKN-NCKHSPUD GDCD THCS: Nâng cao chất lượng dạy học phần pháp luật trong môn Giáo dục công dân lớp 9

1. TÓM TẮT ĐỀ TÀI

Trong những năm gần đây cùng với sự phát triển của kinh tế, văn hoá, xã hội khiến cho đất nước ta có nhiều biến đổi lớn. Bên cạnh sự phát triển đó vẫn còn tồn tại một số hành vi, chuẩn mực đạo đức, pháp luật bị giới trẻ thiếu hiểu biết vi phạm. Làm sao để có thể trang bị cho học sinh một cách tốt nhất những kiến thức pháp luật giúp học sinh sống và làm việc theo hiến pháp và phápluật đó là điều cần sự quan tâm của tất cả mọi người.

SKKN GDCD lớp 9: Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hoá – hiện đại hoá đất nước

Trong chương trình cải cách bộ môn giáo dục công dân ở nhà trường Trung học cơ sở. Người giáo viên phải phát huy được tính tích cực học tập của học sinh trong việc học tập, vì trong chương trình cải cách khi bắt đầu vào một giờ học kiến thức mới, thì học sinh phải suy nghĩ tìm hiểu (một tình huống sảy ra) nó đúng sai như thế nào hoặc làm một bài tập trắc nghiệm hay bài này có mối liên hệ với bài khác không ?.

SKKN GDCD lớp 9: Phương pháp giảng dạy tiết hoạt động thực hành, ngoại khoá môn giáo dục công dân trong trường thcs

Những năm gần đây, giáo viên dạy môn giáo dục công dân đã có nhiều cố gắng trong đổi mới phương pháp giảng dạy. Tuy nhiên, hiện tượng dạy học lệ thuộc vào SGK và SGV còn phổ biến. Việc rèn luyện kĩ năng, và giáo dục thái độ hành vi của học sinh trong việc dạy học môn GDCD thực hiện chưa đạt yêu cầu đề ra của chương trình. Việc áp dụng công nghệ thông tin đang bước đầu được thực hiện nhưng còn lúng túng hiệu quả chưa cao.

SKKN GDCD lớp 9: Giáo dục pháp luật cho học sinh trong nhà trường

Giáo dục pháp luật cho công dân nói chung và cho học sinh phổ thông nói riêng là một vấn đề quan trọng của mọi quốc gia vì được coi là một phương thức để xây dựng, phát triển nền văn hoá pháp lí, đảm bảo sự ổn định và bền vững của mỗi quốc gia.

SKKN GDCD lớp 9: Tạo hứng thú cho học sinh trong các bài học thuộc chủ đề đạo đức môn giáo dục công dân lớp 9

Vấn đề trước hết phải kể đến đó là xã hội, gia đình và bản thân ngành giáo dục  còn chú  trọng  các môn khoa học nhằm nâng  cao  trí  tuệ mà  chưa  chú ý nâng cao nhân cách cho học sinh, nghĩa là chỉ chú ý rèn tài mà chưa chú ý rèn đức. Biểu hiện cụ thể mà ai cũng thấy rõ là môn GDCD chưa bao giờ được Bộ Giáo dục và Đào  tạo xếp vào môn  thi  tốt nghiệp hay vào  cấp  III dù chỉ một lần. Điều này không chỉ  làm cho học sinh mà cả giáo viên chủ quan,coi là môn học phụ và chỉ ý  thức được  rằng miễn  là  dạy – học  đủ bài, đúng  chương  trình là đạt yêu cầu.Chính môn GDCD  không được chọn vào các môn thi trong các kì thi quan trọng nên sách tham khảo,sách bài tập còn ít, đặc biệt là sách viết về phương pháp dạy học bộ môn này thì càng hạn chế.

SKKN GDCD lớp 9: Tích hợp giáo dục môi trường trong dạy học môn giáo dục công dân ở trường thcs

Việc chuẩn bị của học sinh là một hình thức nghiên cứu trước bài mới, từ đó các em sẽ nắm bài mới có chất lượng.

* Giao nhiệm vụ cho từng nhóm tìm tư liệu để tư liệu phong phú và tránh trùng lặp.

Nhóm 1,2: Tìm những hình ảnh về danh lam thắng cảnh bị ô nhiễm?        ( gợi ý một số hình ảnh: một góc rừng Cúc Phương bị chặt phá, Đồ sơn bị ô nhiễm…)

SKKN GDCD lớp 9: Một số biện pháp nâng cao chất lượng bộ môn giáo dục công dân bậc thcs”

-Môn GDCD,nhằm giáo dục học sinh ,các chuẩn mực đạo đức phù hợp với quy định xã hội, qua đó hình thành nhân cách con người. Trong giảng dạy, từng bước phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh, học sinh tham gia tích cực quá trình học tập, để tự phát hiện và chiếm lĩnh tri thức, hình thành kĩ năng và thái độ .

SKKN GDCD lớp 9: Nghiên cứu về thực trạng và biện pháp giáo dục đạo đức học sinh của trường thcs

Hội nhập kinh tế ngoài mặt tích cực nó còn làm phát sinh những vấn đề mà chúng ta cần quan tâm: Bản sắc văn hóa dân tộc bị đe dọa, hội nhập kinh tế quốc tế đưa vào nước ta những sản phẩm đồi trụy, phản nhân văn, reo rắc lối sống tự do tư sản, làm xói mòn những giá trị đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc. Hiện nay một số bộ phận thanh thiếu niên có dấu hiệu sa sút nghiêm trọng về đạo đức, nhu cầu cá nhân phát triển lệch lạc, kém ý thức trong quan hệ cộng đồng, thiếu niềm tin trong cuộc sống, ý chí kém phát triển, không có tính tự chủ dễ bị lôi cuốn vào những việc xấu.

SKKN GDCD lớp 9: Khai thác tính năng động của học sinh, gây hứng thú trong giờ học môn gdcd ở trường thcs thông qua phương pháp “trò chơi”

Sự nghiệp giáo dục thường xuyên được nâng cao và đổi mới để đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước. Đối với giáo viên, việc đổi mới dạy học bộ môn đòi hỏi phải thường xuyên nâng cao trình độ chuyên môn và trình độ nghiệp vụ sư phạm, cải tiến phương pháp dạy học phù hợp với nội dung, mục tiêu môn học là một yêu cầu rất cần thiết.

SKKN GDCD 8: Giáo dục pháp luật cho học sinh trong nhà trường

Ở trường THCS môn Giáo dục công dân của mỗi lớp 6, 7, 8, 9 đều gồm 2 phần là Đạo đức và Pháp luật, với thời lượng tương đương nhau. Qua khảo sát thực tế tôi nhận thấy, đa số giáo viên đều có thể dạy tốt các bài học đạo đức,