SKKN GDCD THCS

SKKN GDCD 8: Một số biện pháp nâng cao chất lượng bộ môn giáo dục công dân bậcthcs”

Một số biện pháp nâng cao chất lượng bộ môn Giáo Dục Công Dân bậcTHCS” .

2-ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU

Sự phân công giảng dạy mỗi năm đều có thay đổi ,có năm dạy:

–   GDCD6,GDCD7,-GDCD6,GDCD9,- GDCD6,GDCD7,GDCD9…

Nên tôi quyết định chọn học sinh khối: 6 ,7 và 9 làm đối tượng nghiên cứu,từ năm 2004 đến học kì I năm 2008 ở trường THCS

SKKN GDCD 8: Biện pháp giáo dục một số học sinh chưa ngoan và chậm tiến ở khối 8

Vì vậy đây là vấn đề cấp bách được đặt lên hàng đầu trong gia đình, nhà trường cũng như toàn xã hội, giải quyết được vấn đề này sẽ giúp cho được các nhà giáo dục đi sâu vào thực tế, đặc biệt là những học sinh chưa ngoan và chậm tiến về đạo đức để nâng đỡ, uốn nắn cho các em. Cần phải có sự kết hợp giáo dục giữa gia đình, nhà trường và xã hội. Bên cạnh đó phải có sự can thiệp của chính quyền địa phương. Có như vậy công tác giáo dục đạo đức cho học sinh mới đạt hiệu quả. Như chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết:

SKKN GDCD lớp 7: phát huy việc sử dụng ảnh trong giờ học gdcd để cho hs phát hiện kiến thức và củng cố kiến thức đạo đức và pháp luật “

Bộ sưu tập ảnh  đầu tay với  252 ảnh được  đưa vào  sử dụng, nhiều bài dạy  còn quá ít ảnh chưa thể   phục vụ tốt các chủ đề và cho nhiều  GV cùng dạy. Do đó  nhóm bộ môn chúng tôi còn tiếp tục xin nhà trường cho  phép sưu tầm ảnh tiếp tục  ở các  số báo nhà trường có trước khi xuất bán thanh lí  để tiếp tục  có được những bộ sưu tập mới.

SKKN GDCD lớp 7: về việc tuyên truyền phòng chống hiv/aids trong tiết thực hành ngoại khoá môn gdcd ở trường trung học cơ sở

Hiện nay, đất nước ta đang có những thay đổi kì diệu về mọi mặt như kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, giáo dục, y tế…giúp cho cuộc sống của nhân dân ngày càng tốt đẹp hơn. Trước những thay đổi đó chúng ta còn gặp không ít những khó khăn phức tạp mà cuộc sống hôm nay đòi hỏi sự thử thách và rèn luyện của mỗi con người.

SKKN GDCD lớp 7: “ áp dụng phương pháp “ điều tra, khảo sát” vào một số bài gdcd lớp 7”.

Trên thực tế, qua các sách thiết kế giáo án mẫu và qua dự giờ giáo viên tôi thấy các nhà viết sách và các đồng nghiệp đã chú ý nhiều đến tính thực tiễn của môn GDCD. Nhưng theo tôi họ chưa có riêng một phương pháp  để tăng cường tính thực tiễn, để cho học sinh thấy được sự cần thiết của môn học cũng như gây hứng thú học cho học sinh.

SKKN GDCD lớp 7: tích hợp giáo dục môi trường trong dạy học môn giáo dục công dân ở trường thcs

Bảo vệ môi trường là vấn đề được nhiều quốc gia trên thế giới quan tâm, vì sự phát triển bền vững toàn cầu. Con người là một bộ phận của thiên nhiên, do đó con người sẽ không sống nổi nếu thiên nhiên không được bảo vệ. Nói cách khác, bảo vệ thiên nhiên chính là bảo vệ cuộc sống của chúng ta.

SKKN GDCD lớp 7: một số biện pháp nâng cao chất lượng bộ môn giáo dục công dân bậc thcs”

Là giáo viên  dạy GDCD, được dự các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, nhất là các lớp thay sách giáo khoa, ñổi mới phöông pháp giảng dạy,bản thân có vốn kiến thức cũng như kinh nghiệm trong quá trình giảng dạy v cũng cĩ mong muốn đáp ứng mục tiêu của Ñảng và Nhà nước, góp phần đào tạo thế hệ trẻ có nhân cách hoàn chỉnh phù hợp với thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.Từ đó tôi chọn đề tài :“Một số biện pháp nâng cao chất lượng bộ môn Giáo Dục Công Dân bậcTHCS” .

SKKN GDCD lớp 7: vận dụng một số phương pháp và kết hợp công nghệ thông tin vào giảng dạy môn gdcd thcs

Vì vậy, cần tránh lối dạy thiên về lý thuyết khô khan, xa rời thực tế mà phải từ việc khai thác những chất liệu thực tiễn của cuộc sống và việc thông qua thực tế, tư liệu tranh ảnh có thật trong cuộc sống để học sinh dễ hiểu, có thể tiếp thu và vận dụng vào cuộc sống thường ngày.

SKKN GDCD lớp 7: một số biện pháp nâng cao chất lượng bộ môn gdcd bậc thcs

-Môn GDCD,nhằm giáo dục học sinh ,các chuẩn mực đạo đức phù hợp với quy định xã hội, qua đó hình thành nhân cách con người. Trong giảng dạy, từng bước phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh, học sinh tham gia tích cực quá trình học tập, để tự phát hiện và chiếm lĩnh tri thức, hình thành kĩ năng và thái độ .

SKKN GDCD lớp 7: nghiên cứu về thực trạng và biện pháp giáo dục đạo đức học sinh của trường thcs

  1. Lý do chọn đề tài

1.1.   Về mặt lý luận

Một trong những tư tưởng đổi mới GD& ĐT hiện nay là tăng cường giáo dục đạo đức cho học sinh, được thể hiện trong nghị quyết của Đảng, Luật giáo dục và các văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Luật giáo dục 2005 đã xác định: “ Mục tiêu của giáo dục phổ thông là giúp cho học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản nhằm hình thành nhân cách con người Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa, xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân… ( Điều 23-Luật giáo dục).

Đề tài NCKHSPUD GDCD lớp 7: Vận dụng phương pháp trò chơi vào dạy học môn giáo dục công dân ở trường thcs

Trong giai đoạn hiện nay, khi đất nước đang có sự chuyển mình thì nguồn lực con người càng trở nên quan trọng. Hơn bao giờ hết giáo dục đã trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, tham gia quyết định vào việc cung cấp những con người có đủ phẩm chất và năng lực để hoàn thành tốt sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.