SKKN ngữ văn THCS

Kho sáng kiến kinh nghiệm môn Ngữ văn THCS, Kho sáng kiến kinh nghiệm môn Ngữ văn lớp 6, Kho sáng kiến kinh nghiệm môn Ngữ văn lớp 7, Kho sáng kiến kinh nghiệm môn Ngữ văn lớp 8, Kho sáng kiến kinh nghiệm môn Ngữ văn lớp 9, Đề tài NCKHSPUD Ngữ văn THCS, Đề tài NCKHSPUD Ngữ văn lớp 6, Đề tài NCKHSPUD Ngữ văn lớp 7, Đề tài NCKHSPUD Ngữ văn lớp 8, Đề tài NCKHSPUD Ngữ văn lớp 9, SKKN Ngữ văn THCS, SKKN Ngữ văn lớp 6, SKKN Ngữ văn lớp 7, SKKN Ngữ văn lớp 8, SKKN Ngữ văn lớp 9

Đề tài NCKHSPUD Môn Ngữ Văn 7: MỘT VÀI BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH TỰ HỌC TỐT MỘT TIẾT NGỮ VĂN TRONG TRƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 7

Đề tài NCKHSPUD Môn Ngữ Văn 7:  MỘT VÀI BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH TỰ HỌC TỐT MỘT TIẾT NGỮ VĂN  TRONG TRƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 7

 (gồm 13 trang)

Tài liệu dành cho giáo viên bộ môn  Ngữ Văn THCS  tham khảo viết đề tài KHSPUD, các chuyên đề bồi dưỡng… , phụ huynh và học sinh yêu thích bộ môn Ngữ Văn.

Đề tài NCKHSPUD Môn Ngữ Văn 7: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC PHÂN MÔN TIẾNG VIỆT – TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 7

Đề tài NCKHSPUD Môn Ngữ Văn 7:  MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC PHÂN MÔN TIẾNG VIỆT – TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 7

(gồm 9 trang)

Tài liệu dành cho giáo viên bộ môn  Ngữ Văn THCS  tham khảo viết đề tài KHSPUD, các chuyên đề bồi dưỡng… , phụ huynh và học sinh yêu thích bộ môn Ngữ Văn.

Tổng hợp 15 dạng đề thi vào 10 môn Ngữ văn

Tổng hợp 15 dạng đề thi vào 10 môn Ngữ văn

Phần tự luận trong một bài kiểm tra chiếm tỷ lệ điểm rất cao (từ 5 đến 8 điểm).
Phần này nhằm kiểm tra những kiến thức và kỹ năng Ngữ văn mà phần trắc nghiệm khó thực hiện được. Đó là năng lực cảm thụ, phân tích tác phẩm văn học; là kỹ năng viết, diễn đạt và huy động kiến thức ; là kỹ năng tóm tắt văn bản… Để kiểm tra được toàn diện hơn kiến thức và kỹ năng trên, đề văn trong phần tự luận thường có hai, ba câu với số điểm khác nhau. Sau đây xin giới thiệu với các em một số dạng cụ thể.

Đề tài NCKHSPUD Môn Ngữ Văn 7: NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIỜ DẠY VĂN BẢN NHẬT DỤNG VĂN BẢN: CA HUẾ TRÊN SÔNG HƯƠNG (NGỮ VĂN 7- TẬP 2)

Đề tài NCKHSPUD Môn Ngữ Văn 7:  NÂNG CAO HIỆU QUẢ  GIỜ DẠY VĂN BẢN NHẬT DỤNG VĂN BẢN: CA HUẾ TRÊN SÔNG HƯƠNG (NGỮ VĂN 7- TẬP 2) 

 (gồm 19 trang)

Tài liệu dành cho giáo viên bộ môn  Ngữ Văn THCS  tham khảo viết đề tài KHSPUD, các chuyên đề bồi dưỡng… , phụ huynh và học sinh yêu thích bộ môn Ngữ Văn.

Đề tài NCKHSPUD Môn Ngữ Văn 9: SỬ DỤNG CÂU HỎI TÍCH HỢP TRONG QUÁ TRÌNH DẠY HỌC NGỮ VĂN LỚP 9

Đề tài NCKHSPUD Môn Ngữ Văn 9:SỬ DỤNG CÂU HỎI TÍCH HỢP TRONG QUÁ TRÌNH DẠY HỌC NGỮ VĂN LỚP 9  (gồm 17 trang)

Trong công tác giảng dạy môn Ngữ văn, người giáo viên bao giờ cũng muốn học trò của mình biết trả lời hệ thống các câu hỏi có tích hợp các phân môn trong môn Ngữ văn thật hiệu quả. Nhưng đó không phải là dễ dàng, đặc biệt trong môn Ngữ văn.