SKKN Sinh học THCS

Tuyển tập SKKN-NCKHSPUD Sinh học 7 (PIII)

Tuyển tập  SKKN-NCKHSPUD Sinh học 7 (PIII)

Áp dung: Viết Sáng kiến kinh nghiệm sinh học lớp 7, viết đề tài NCKHSPUD Sinh học lớp 7, viết tiểu luận Sinh học lớp 7 …

SKKN Sinh học 6: Kinh nghiệm tổ chức dạy và học hợp tác trong nhóm nhỏ ở môn sinh học 6.

Bộ môn Sinh học 6 nói chung cũng như các môn học khác ở trường THCS đang cố gắng từng bước đổi mới phương pháp dạy học. Có rất nhiều phương pháp dạy học mới sáng tạo hướng cho học sinh tự lĩnh hội kiến thức một cách dễ dàng, nhưng khi ứng dụng thực tế vào giảng dạy môn Sinh học thì phương pháp hoạt động nhóm được coi là một trong những phương pháp quan trọng nhất của đổi mới phương pháp dạy học hiện nay.

SKKN Sinh học 6: Giúp học sinh có kỹ năng thực hành – thí nghiệm qua một số bài dạy ở sinh học 6

Để đáp ứng với sự bùng nổ thông tin, khoa học phát triển như vũ bão hiện nay thì đòi hỏi ở mỗi người sự năng động sáng tạo, tích cực trong mọi tình huống. Để có thể đào tạo được những con ngừơi như vậy thì nền giáo dục giữ một vai trò vô cùing quan trọng, đặc biệt là ở nước ta, một nước đang trên đà xây dựng công nghiệp hóa-hiện đại hóa.

SKKN Sinh học 6: Phương pháp “ neo kiến thức bằng câu đố” trong các tiết ôn tập sinh học 6

Qua giảng dạy, tôi nhận thấy học sinh ở Trường đa phần các em đều thích học môn sinh học vì đối tượng nghiên cứu gần gũi với các em và các em được tìm hiểu những kiến thức mà đã được gặp trong thực tế chính mắt các em nhìn thấy sự vật, hiện tượng, từ đó kích thích các em sáng tạo, tìm tòi.

SKKN Sinh học 6: Phát huy tính tích cực của học sinh trong giảng dạy bộ môn sinh học 6 thcs

Dạy thế nào , học thế nào để học sinh nắm được kiến thức và vận dụng được vào cuộc sống vấn đề này được bàn nhiều ,cải tiến nhiều . Phương pháp phát huy tính tích cực của học sinh là phương pháp thực hiện đúng nguyên lý giáo dục phương pháp mà thầy chủ đạo , trò chủ động . trò là chủ thể nhận thức đã được các nhà sư phạm áp dụng ở bộ môn sinh học ở bậc THCS và đặc biệt sau một vòng thay sách giáo khoa mới vẫn chưa vận dụng được phương pháp này . Giáo viên vẫn còn ngại sử dụng phương tiện dạy học , chưa cải tiến cách soạn bài , cách giảng bài . Do vậy học sinh nhận thức kiến thức bộ môn bị động , không vận dụng được thực tế , chỉ học thuộc lòng , gặp các hiện tượng tương tự học sinh không giải quyết được …

Đề tài NCKHSPUD môn Sinh học THCS : DẠY HỌC TÍCH CỰC BẰNG PHƯƠNG PHÁP HOẠT ĐỘNG NHÓM , ÁP DỤNG VÀO BÀI “ BIẾN DẠNG CỦA LÁ ‘’SINH HỌC 6

Đề tài NCKHSPUD môn   Sinh học THCS  :   DẠY HỌC TÍCH CỰC BẰNG PHƯƠNG PHÁP HOẠT ĐỘNG NHÓM , ÁP DỤNG VÀO BÀI “ BIẾN DẠNG CỦA LÁ ‘’SINH HỌC 6

(Gồm 16 trang)

 

Tài liệu dành cho giáo viên bộ môn  Sinh học THCS tham khảo viết đề tài NCKHSPUD, các chuyên đề bồi dưỡng… , phụ huynh và học sinh yêu thích bộ môn  Sinh học .