SKKN Vật lí THCS

SKKN-NCKHSPUD Vật lí 6: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN HỌC SINH LÀM BÀI TẬP ĐỊNH LƯỢNG VẬT LÍ 6 NHẰM NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN VẬT LÍ CỦA HỌC SINH LỚP 6

SKKN-NCKHSPUD Vật lí 6: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN HỌC SINH LÀM BÀI TẬP ĐỊNH LƯỢNG VẬT LÍ 6 NHẰM NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN VẬT LÍ CỦA HỌC SINH LỚP 6

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Vật lí lớp 6, viết đề tài NCKHSPUD Vật lí lớp 6, Viết tiểu luận PPGD Vật lí 6

ĐỀ TÀI SKKN-NCKHSPUD Vật lí 6: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN VẬT LÍ GIÚP NÂNG CAO HỨNG THÚ VÀ KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN VẬT LÍ CỦA HỌC SINH

ĐỀ TÀI SKKN-NCKHSPUD Vật lí 6: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN VẬT LÍ GIÚP NÂNG CAO HỨNG THÚ VÀ KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN VẬT LÍ CỦA HỌC SINH

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Vật lí lớp 6, viết đề tài NCKHSPUD Vật lí lớp 6, Viết tiểu luận PPGD Vật lí 6

SKKN Môn Vật lí lớp 8: “Một số biện pháp cần thiết để thực hiện tốt một tiết dạy học vật lí sát đối tượng học sinh có hiệu quả ở trường THCS

Thực hiện chung nhiệm vụ của toàn ngành là đổi mới nội dung, hình thức, đặc biệt là đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy và học tập. Song song với nhiệm vụ đó thì chúng ta cũng thực hiện nghiêm túc cuộc vận động hai không trên bốn phương diện trong đó không để học sinh ngồi nhầm lớp là một khâu rất quan trọng, đồng thời nó cũng quyết định đến chất lượng giảng dạy của giáo viên.

SKKN Môn Vật lí lớp 8: Phương pháp giải bài toán về chuyển động cơ học

Phân dạng bài tập chuyển động cơ học, phân tích các nội dung lý thuyết có liên quan . Hướng dẫn cho học sinh vận dụng lý thuyết phân tích bài toán đề ra được phương pháp giải cụ thể, ngắn  gọn  dễ hiểu nhất. So sánh với các phương pháp khác tình huống có thể xảy ra với bài toán để mở rộng hiểu sâu tường tận bài toán.

SKKN Vật lí lớp 6: Phát huy được tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh

Qua việc chữa bài tập cho học sinh, tôi phát hiện ra có nhiều em học sinh rất lười học, có tư tưởng ỷ lại trông chờ vào bạn bè và sách vở. Một số khác lại học qua loa, không cần đào sâu suy nghĩ, có làm bài tập nhưng làm đối phó, đề phòng thầy cô kiểm tra sách vở. Một số ít có tiến bộ hơn, tự lực làm bài nhưng hầu như chỉ cần nháp ra đáp số là thôi, không cần trình bày bài giải hoặc trình bày sơ sài không đúng phương pháp.

DANH MỤC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM VẬT LÍ THCS – PHẦN I

Danh mục Sáng kiến kinh nghiệm Vật lí THCS –  Phần I

Thể loại: SKKN Vật lí THCS

Phạm vi: Lớp 6,7,8,9 THCS

Áp dụng: Tham khảo viết sáng kiến kinh nghiệm, đề tài NCKHSPUD, Tiểu luận, Bồi dưỡng HSG  Vật lí THCS

NCKHSPUD, SKKN Vật lí THCS: Đổi mới phương pháp dạy học thông qua việc nghiên cứu phương pháp lý luận dạy học môn Vật Lí

1. TÓM TẮT ĐỀ TÀI.

Để đáp ứng được nhu cầu của học sinh cũng như của xã hội trong giảng dạy thì giáo viên phải có lý luận dạy học, đối tượng của lý luận dạy học là quá trình trí dục và dạy học (gọi tắt là quá trình dạy học) Trong lý luận dạy học có hai ngành chủ yếu: “Lý luận dạy học đại cương” Nghiên cứu quá trình dạy học, phát hiện ra những qui luật chung có tính khách quan để áp dụng những qui luật này trong thực tiển dạy học. Lý luận dạy học bộ môn lµ Nghiên cứu những biểu hiện cụ thể của cái chung vào bộ môn của mình. Đối tượng của lý luận dạy học vật lí, Lý luận dạy học vật lí là một môn khoa học giáo dục nghiên cứu lý thuyết và thực hành dạy học vật lí ở trường phổ thông nhằm đảm bảo cho việc dạy học đó đạt hiệu quả.