SKKN Vật lí THCS

NCKHSPUD, SKKN Vật lí THCS: Sử dụng phư¬ơng pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề trong môn vật lý lớp 8.

  1. TÓM TẮT ĐỀ TÀI

Như chúng ta đã biết, thế kỷ XXI – Thế kỷ của công nghệ thông tinđã đem lại cho loài người một khối lượng trí tuệ khoa học khổng lồ và đương nhiên tạo ra cho mỗi chúng ta nhiều vận hội mới. Tuy nhiên chúng ta sẽ phải đứng trước nhiều sự lựa chọn sàng lọc vô cùng khó khăn, sự lựa chọn có thể là duy nhất và không cho phép sai lầm. Do vậy năng lực giải quyết vấn đề của mỗi người sẽ là yếu tố quyết định tới sự tồn tại và phát triển của xã hội.

NCKHSPUD, SKKN Vật lí THCS: Đổi mới kiểm tra đánh giá trong tiết dạy bài mới môn vật lí 9

Để đáp ứng được yêu cầu đổi mới và phát triển giáo dục, quán triệt mục tiêu đào tạo con người mới toàn diện, vai trò của giáo viên trong nhà trường phải không ngừng được nâng cao.

Người giáo viên cần tích cực hoá hoạt động học tập, hoạt động tư duy, độc lập sáng tạo của học sinh, khơi dậy và phát triển khả năng tự học, nhằm nâng cao năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, rèn luyện và hình thành kĩ năng vận dụng kiến thức một cách khoa học, sáng tạo vào thực tiễn.

NCKHSPUD, SKKN Vật lí THCS: Hướng dẫn học sinh giải bài tập phần định luật ôm góp phần nâng cao chất lượng môn Vật lí lớp 9.

Chương trình Vật Lý bậc THCS Được phân loại theo hai vòng, tại lớp 6, 7 các em đã được học qua ” Vòng 1″ bao gồm các kiến thức Cơ, Nhiệt, Điện, Quang nhưng ở mức độ thấp. Tại chương trình học lớp 8,9 các em học sinh đã được bồi dưỡng lại các kiến thức trên nhưng ở mức độ cao hơn, được tiếp cận với một lượng kiến thức khá nhiều. Các em có thể tiếp thu tốt trên cơ sở đã có những tích luỹ kiến thức nhất định về Vật lý học.

SKKN môn Vật lí lớp 9: Nghiên cứu soạn thảo hệ thống trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn nhằm kiểm tra, đánh giá mức độ nắm vững kiến thức của học sinh chương điện học lớp 9

Trong dạy học, việc kiểm tra- đánh giá học sinh không chỉ nhằm mục đích nắm bắt được thực trạng trình độ của học sinh , phương pháp học tập của các em mà còn qua đó giáo viên có thể điều chỉnh, lựa chọn phương pháp dạy học phù hợp với đối tượng học sinh. Đồng thời có biện pháp tác độngđể điều chỉnh hoạt động học tập của học sinh, tạo điều kiện để học sinh có cơ hội tự kiểm tra, đánh giá trình độ nhận  thức của chính bản thân.

SKKN môn Vật lí lớp 9: Sử dụng thiết bị dạy học môn vật lý trong các giờ lên lớp

Vớibài “Sự khúc xạ ánh sáng” ở lớp 9 giáo viên có thể làm thí nghiệm đặt vấn đề như sau: Một chiếc đũađặt trong bỡnh không cú nước:

– Đặt mắt nhìn dọc theo chiếc đũa từ đầu trên xem có nhỡn thấy đầu dưới của đũa không ?

(Học sinh: Phát hiện được, ta không nhìn thấy đầu dưới của chiếc đũa).

– Giữ nguyên vị trí đặt mắt, đổ nước vào bình, liệucó nhìn thấy đầu dưới của đũa hay không?

(Học sinh: Phát hiện được, bây giờ ta nhìn thấy đầu dưới của chiếc đũa).

Giáo viên: Vậy để giải thích được hiện tượng trên ta cùng nghiên cứu bài học hôm nay…

Nhìn chung với tất cả các thí nghiệm: Đặt vấn đề, thí nghiệm kiểm chứng, thí nghiệm chứng minh. Để tiến hành thớ nghiệmđạt được hiệu quả cao giáo viên phải tiến hành theo những bước sau.

SKKN môn Vật lí lớp 9: Phân loại và hướng dẫn học sinh lớp 9 làm bài tập vật lý trong chương I: “điện học ”

Đối với môn vật lý ở trường phổ thông, bài tập vật lý đóng một vai trò hết sức quan trọng, việc hướng dẫn học sinh làm bài tập vật lý là một hoạt động dạy học, là một công việc khó khăn, ở đó bộc lộ rõ nhất trình độ của người giáo viên vật lý trong việc hướng dẫn hoạt động trí tuệ của học sinh, vì thế đòi hỏi người giáo viên và cả học sinh phải học tập và lao động không ngừng.

SKKN môn Vật lí lớp 9: Phương pháp giải bài toán điện một chiều lớp 9

Ta đã biết ở giai đoạn 1 ( lớp 6 và lớp 7 ) vì khả năng tư duy của học sinh còn hạn chế, vốn kiến thức toán học chưa nhiều nên SGK chỉ đề cập đến những khái niệm, những hiện tượng vật lý quen thuộc thường gặp hàng ngày. Ở giai đoạn 2 ( lớp 8 và lớp 9 ) khả năng tư duy của các em đã phát triển, đã có một số hiểu biết ban đầu về khái niệm cũng như hiện tượng vật lý hằng ngày. Do đó việc học tập môn vật lý ở lớp 9 đòi hỏi cao hơn nhất là một số bài toán về điện một chiều lớp 9 mà các em HS được học năm đầu tiên thay sách GK.

SKKN môn Vật lí lớp 9: Đổi mới phương pháp dạy học môn vật lí lớp 9

Về đổi mới phương pháp là vấn đề cấp bách của thời đại đối với chúng ta. Ngày nay sự đổi mới phương pháp dạy học là sự sống của giáo dục Việt Nam. Vì trước những bước tiến của nhân loại, đất nước ta đang đổi mới nền kinh tế để hoà nhập với thế giới hiện đại.

SKKN môn Vật lí lớp 9: Dạy một giờ lý thuyết vật lý đạt hiệu quả cao nhờ ứng dụng của tin học (tiết 61-bài 55- vật lý lớp 9)

Mỗi môn học đều có đặc trưng riêng,mỗi loại tiết học: tiếp nhận kiến thức mới,bài tập,thực hành,ôn tập tổng kết …. đều có đặc thù riêng nhưng cuối cùng đều phải đạt được mục đích như đã nói ở trên.Môn vật lí là môn khoa học thực nghiệm,các tri thức vật lí là sự khái quát các kết quả nghiên cứu thực nghiệm và các hiện tượng diễn ra trong đời sống.Việc có thí nghiệm và việc khai thác vốn sống của học sinh,kiến thức thực tế trong đời sống sẽ giúp học sinh có cơ sở để thực hiện các thao tác tư duy để tiếp nhận tri thức mới,hiểu kiến thức mới một cách năng động sâu sắc,

SKKN môn Vật lí lớp 9: Tổ chức cho học sinh làm thí nghiệm trong giờ học vật lý (phần điện học)

Vật lý học là cơ sở của nhiều ngành kỹ thuật quan trọng, sự phát triển của khoa học Vật lý gắn bó chặt chẽ và có tác động qua lại, trực tiếp với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật. Vì vậy, những hiểu biết và nhận thức Vật lý có giá trị lớn trong đời sống và trong sản xuất, đặc biệt trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

SKKN Vật lí lớp 7: Nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học trong môn vật lý lớp 7

Môn Vật lý có vai trò quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu đào tạo con người ở trường trong học nói chung và bậc học trung học cơ sở nói riêng . Mục tiêu của môn Vật lý THCS là trang bị cho học sinh một hệ thống kiến thức Vật lý cơ bản bước đầu hình thành cho học sinh những kỹ năng cơ bản phổ thông và thói quen làm việc khoa học góp phần hình thành năng lực nhận thức và các phẩm chất , nhân cách mà mục tiêu giáo dục trung học cơ sở đề ra .