SKKN GDCD THPT

SKKN GDCD THPT: “ Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh THPT qua hình thức tích hợp”

Như chúng ta đã biết môi trường tự nhiên có vai trò vô cùng quan trọng đối với con người. Môi trường tự nhiên rất cần thiết cho cuộc sống của chúng ta, là không gian sống của con người và sinh vật. Trong quá trình tồn tại và phát triển con người cần có các nhu cầu tối thiểu về không khí, độ ẩm, nước, nhà ở… cũng như các hoạt động vui chơi giải trí khác.

SKKN GDCD THPT: Tích hợp kiến thức liên môn văn – sử – địa… trong giảng dạy tiết 1 – bài 14 – GDCD 10

   Trong những năm gần đây, tích hợp kiến thức liên môn trong dạy học đã và đang được coi là tâm điểm của giáo dục Việt Nam. Nguyên tắc này được thực hiện ở tất cả các cấp học, ngành học, môn học trong đó có môn Giáo dục công dân – một môn học quan trọng trong nhà trường phổ thông. Tuy nhiên, từ trước đến nay, việc giảng dạy môn học này chưa đạt được hiệu quả thực sự bởi nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân cơ bản là dạy học theo quan niệm cũ (giáo viên là trung tâm của hoạt động dạy – học), chưa phù hợp.

SKKN GDCD THPT: “Nâng cao hứng thú học tập môn Giáo dục công dân lớp 12 thông qua việc sử dụng câu chuyện pháp luật”.

Nâng cao hứng thú học môn Giáo dục công dân nói chung và Giáo dục công dân 12 nói riêng là một vấn đề được đông đảo các cấp lãnh đạo, các nhà khoa học, nhà quản lý và những người làm công tác giảng dạy bộ môn Giáo dục công dân quan tâm, trăn trở. Nhưng đến nay chưa có một đề tài nào nghiên cứu một cách có hệ thống về vấn đề Nâng cao hứng thú học tập môn Giáo dục công dân lớp 12 thông qua việc sử dụng câu chuyện pháp luật. Tuy nhiên, theo sự tìm hiểu và tham khảo, tác giả phát hiện có một số công trình liên quan đến vấn đề này:

SKKN GDCD THPT: Tích hợp giáo dục kỹ năng sống “ cho học sinh trong bài 13- Công dân với cộng đồng- sách GDCD lớp 10

Chúng ta đang sống trong thời đại của công nghệ thông tin của sự phát triển nền kinh tế tri thức, xu  thế quốc tế hóa toàn cầu hóa ,hội nhập và và hợp tác giữa các quốc gia. Trong bối cảnh chung ấy Đảng ta xác định con người vừa là động lực vừa là mục tiêu của sự phát triển xã hội .

SKKN GDCD THPT: Giáo viên chủ nhiệm thực hiện Giáo dục một số kĩ năng sống cho học sinh trong công tác chủ nhiệm lớp”.

Trong một năm học, giáo viên chủ nhiệm tổ chức cho học sinh tham gia nhiều chuyên đề và nhiều hoạt động khác nhau. Đầu năm học, lớp tổ chức đại hội lớp, đại hội chi đoàn giáo viên chủ nhiệm phân công nhiệm vụ cho các em, như người viết báo cáo, tổ thư ký, người dẫn chương trình, trang hoàng, viết tham luận,…

SKKN GDCD THPT: “Sử dụng trò chơi học tập để nâng cao hiệu quả dạy, học môn giáo dục công dân

Giáo dục công dân là môn học có nhiều nội dung phong phú, một môn khoa học có tính giáo dục cao nên nó có vai trò và ý nghĩa rất quan trọng đối với người học. Đây là môn học gồm nhiều lĩnh vực kiến thức: Triết học, đạo đức học, kinh tế, chính trị, văn hóa- xã hội, pháp luật,….kiến thức môn học vừa trừu tượng, vừa khái quát, khó học, lại vừa khô cứng,…tâm lý học sinh ít yêu thích môn học này.

SKKN GDCD THPT: Một số kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi môn GDCD ở trường THPT

MỤC LỤC

Trang

I. MỞ ĐẦU……………………………………………………………………………………………. 1

1. Lý do chọn đề tài…………………………………………………………………………………. 1

2. Mục đích của đề tài……………………………………………………………………………… 1

SKKN GDCD THPT: “Nâng cao hứng thú học tập môn Giáo dục công dân lớp 12 thông qua việc sử dụng câu chuyện pháp luật”.

 Xã hội hiện đại dễ nảy sinh những thách thức, nguy cơ rủi ro, muốn thành công và hạnh phúc con người cần trang bị kĩ năng sống. Nhưng những năm qua, trong công tác giảng dạy và giáo dục, chúng ta chủ yếu chú trọng về việc giảng dạy kiến thức mà chưa quan tâm nhiều đến việc giáo dục kĩ năng sống cho học sinh.