SKKN Hóa học THPT

Danh mục sáng kiến kinh nghiệm Hóa học 12 – Phần II

DANH MỤC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM HÓA HỌC 12 – PHẦN II

Tài liệu dành cho giáo viên bộ môn Hóa học THPT tham khảo viết đề tài KHSPUD, các chuyên đề bồi dưỡng… , phụ huynh và học sinh yêu thích bộ môn Hóa học.

Danh mục sáng kiến kinh nghiệm Hóa học 12 – Phần I

DANH MỤC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM HÓA HỌC 12 – PHẦN I

Tài liệu dành cho giáo viên bộ môn Hóa học THPT tham khảo viết đề tài KHSPUD, các chuyên đề bồi dưỡng… , phụ huynh và học sinh yêu thích bộ môn Hóa học.

 

SKKN Hóa học 12: Sử dụng hệ thống bài tập có nhiều cách giải nhằm rèn luyện tư duy cho học sinh trong dạy học hóa học hữu cơ trường THPT

Trong dạy học hóa học, có nhiều biện pháp và phương pháp để nâng cao chất lượng dạy học và phát triển năng lực nhận thức của học sinh. Thực tế cho thấy, giải bài tập hóa học không chỉ có tác dụng ôn tập, củng cố kiến thức đã học mà còn có tác dụng để phát triển kiến thức, phát triển năng lực tư duy và rèn trí thông minh cho học sinh.

SKKN Hóa học 12: Chuyên đề động hóa học

Trong những năm qua, đề thi học sinh giỏi Quốc gia thường hay đề cập tới phần nhiệt ®éng học dưới nhiều góc độ khác nhau. Tuy nhiên, trong sách giáo khoa phổ thông , do điều kiện giới hạn về thời gian nên những kiến thức trên chỉ được đề cập đến một cách sơ lược.

SKKN Hóa học 12: Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học cho học sinh yếu kém môn hóa học

Tạo hứng thú sự yêu thích bộ môn qua việc cho học sinh thấy được vai trò, tầm quan trọng của môn Hóa học trong chương trình phổ thông; vai trò tầm quan trọng của Hóa học trong đời sống, trong thực tiễn khoa học kĩ thuật…Qua việc sử dụng kiến thức bộ môn giải quyết các bài tập thực tiễn, giải thích các hiện tượng tự nhiên xảy ra xung quoanh đời sống và trong sản xuất.

SKKN Hóa học 12: Hóa học tinh thể

Trong những năm qua, đề thi học sinh giỏi Quốc gia thường hay đề cập tới phần hoá học tinh thể dưới nhiều góc độ khác nhau. Tuy nhiên, trong sách giáo khoa phổ thông , do điều kiện giới hạn về thời gian nên những kiến thức trên chỉ được đề cập đến một cách sơ lược.

SKKN Hóa học 12: Hệ thống các bài tập : “áp dụng định luật bảo toàn eletron để giải các bài toán hoá học vô cơ”

Cải tiến nội dung và phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng của quá trình dạy học là nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài của nghành giáo dục . Hoá học là môn khoa học vừa lý thuyết ,vừa thực nghiệm , do đó muốn nâng cao kết quả của quá trình dạy học hoá học người ta cho rằng.

SKKN Hóa học 12: “Xây dựng hệ thống bài tập bảo vệ nhóm chức trong tổng hợp hữu cơ dùng cho việc việc bồi dưỡng HSG Quốc gia

Trong hệ thống trường THPT Chuyên thì sách giáo khoa dành cho học sinh các lớp chuyên được dùng riêng để phù hợp với yêu cầu nâng cao kiến thức, học sâu hơn so với các học sinh không chuyên. Đối với học sinh lớp chuyên hoá cũng vậy, khi học phần hoá học hữu cơ thì học sinh học theo tài liệu [1].

SKKN Hóa học 12: Cân bằng Axit – Bazơ trong dung dịch chất điện li

Hóa học phân tích nói chung và phản ứng axít- bazơ nói riêng có vai trò to lớn, chiếm một vị trí quan trọng trong quá trình giảng dạy môn hoá học ở trường trung học phổ thông, đặc biệt đối với các trường chuyên và luyện thi học sinh giỏi Quốc gia, Quốc tế.

SKKN Hóa học 12: Kinh nghiệm giải nhanh áp dụng cho các bài tập chương Sắt

Ở cấp THCS học sinh đã được trang bị phương pháp giải toán hoá học cơ bản, đó là: Phương pháp tính theo công thức hoá học và phương pháp tính theo phương trình hoá học, phương pháp trung bình … ở cấp THPT đơn vị kiến thức rộng hơn nhiều dạng bài tập hơn dẫn tới học sinh thương lúng túng không biết lựa chọn phương pháp nào để giải.