SKKN khác THPT

Đề tài NCKHSPUD Công tác quản lý THPT: Một số giải pháp về quản lý tài sản nhà nước tại trường THPT

Trước  tình  hình kinh tế  của  trường THPT  hiện nay cuốn theo sự thay đổi về các chế độ chính sách, thay đổi các cơ chế đối với các đơn vị hành chính sự nghiệp, Xây dựng qui chế chi tiệu nội bộ tại các đơn vị hành chính sự nghiệp. Để theo dõi chi tiết các danh mục tài sản, đồ dùng mau hỏng… trong nhà trường theo nhóm một cách có trật tự, sắp xếp khoa học, tiết kiệm kinh phí đầu tư. 

Đề tài NCKHSPUD Công tác quản lý THPT: Biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng năng lực chuyên môn cho giáo viên tại trường THPT

Để đạt được mục tiêu chiến lược, Đảng ta đã xác định cần thực hiện tốt 9 giải pháp. Trong đó, giải pháp phát triển nhân lực của ngành giáo dục là giải pháp đột phá. Đối với ngành giáo dục nói chung và với mỗi cơ sở giáo dục( trường học)  nói riêng có thể khẳng định, yếu tố mang tính quyết định chất lượng giáo dục, đồng thời quyết định sự thành bại của sự nghiệp dục đào tạo đó là chất lượng đội ngũ giáo viên.

Đề tài NCKHSPUD Công tác quản lý THPT: Thực hiện công tác Xã hội hóa giáo dục để nâng cao hiệu quả các mặt hoạt động ở trường THPT

Trong Định hướng chiến lược phát triển giáo dục thời  kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa giai đoạn 1996-2000 được Đại Hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII, năm 1996 thông qua đã nêu : “Thực sự coi giáo dục – đào tạo là quốc sách hàng đầu. Giáo dục – đào tạo cùng với khoa học và công nghệ là nhân tố quyết định tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội, đầu tư cho giáo dục – đào tạo là đầu tư phát triển.

Đề tài NCKHSPUD Công tác quản lý THPT: Kinh nghiệm Quản lí và chỉ đạo, giảng dạy, bồi dưỡng học sinh giỏi

          Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ VIII đã chỉ rõ: “… Đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước…phát hiện bồi dưỡng trọng dụng nhân tài…”( Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ VIII trang 199).

Đề tài NCKHSPUD Công tác quản lý THPT: Lập kế hoạch cụ thể, chi tiết theo tuần, tháng, học kì và cả năm học của tổ chuyên môn ngay từ đầu năm học có nâng cao kết quả hoàn thành công việc của các thành viên trong tổ hay không?

Dựa vào kế hoạch hoạt động của tổ, nhóm chuyên môn được lập một cách cụ thể, chi tiết, tổ trưởng, nhóm trưởng chuyên môn sẽ chủ động trong mọi công việc như tổ chức, giám sát, lãnh đạo tổ, nhóm thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của năm học, các tổ viên có ý thức tự giác và chủ động trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình góp phần năng cao kết quả hoàn thành công việc được giao.

Đề tài NCKHSPUD Công tác quản lý THPT:Một vài biện pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất và thiết bị đồ dùng dạy học ở trường THPT

Tầm quan trọng của đồ dùng dạy học hẳn không cần phải bàn cãi nhiều. Đồ dùng dạy học làm cho tiết học trở nên sinh động, dễ hiểu. Lý thuyết được kết hợp với thực hành giúp cho học sinh nhớ được kiến thức lâu và sâu hơn. Thực tế cho thấy đồ dùng dạy học về cơ bản đã đáp ứng phần nào nhu cầu dạy và học của thầy và trò, song vẫn còn đó những điểm cần phải điều chỉnh để phù hợp, tiện dụng hơn.

Đề tài NCKHSPUD Công tác quản lý THPT: Nâng cao chất lượng dạy – học ở trường THPT ABC bằng việc đổi mới biện pháp quản lí trong kiểm tra đánh giá học sinh qua các bài kiểm tra định kỳ, kiểm tra học kỳ

Nghị quyết đại hội Đảng IX của Đảng đã khẳng định: “Tiếp tục nâng cao chất lượng GD toàn diện, đổi mới nội dung, phương pháp dạy – học, hệ thống trường lớp và hệ thống QLGD, thực hiện chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hoá“.

Đề tài NCKHSPUD Công tác quản lý THPT: Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THPT

Các nghị quyết của Đảng đó xác định mục tiêu cơ bản của nền giáo dục Việt Nam là “Xây dựng được những con người thiết tha gắn bó với lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH, có đạo đức trong sáng, có ý chớ kiờn cường xây dựng và  bảo và vệ Tổ quốc…

Đề tài NCKHSPUD Thể dục THPT:Nghiên cứu và lựa chọn một số bài tập phát triển sức mạnh tốc độ

Trong tình hình chung của nền giáo dục hiện nay, giáo dục thể chất cho học sinh là một vấn đề cần thiết và cấp bách. Nó đòi hỏi sự quan tâm của toàn Đảng, toàn dân và của toần xã hội. Phát triển khả năng hoạt động của con người luôn luôn đi đôi với các tố chất thể lực (sức mạnh, sức nhanh, sức bền, và sự khéo léo linh hoạt), các tố chất thể lực rất quan trọng, nó phục vụ cho tất cả các hoạt động của con người, là một nội dung bắt buộc trong giảng dạy, huấn luyện và đào tạo trong trường.

Đề tài NCKHSPUD Khối Văn Phòng : Công tác giáo vụ tại trường THPT Chuyên

Giáo dục – đào tạo đóng vai trò  chủ yếu trong việc gỡn giữ, phỏt triển và truyền bỏ nền văn minh nhân loại. Trong thời đại ngày nay Đảng và nhà nước ta đó khẳng định phát triển khoa học công nghệ cùng với phát triển giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu, là nền tảng và động lực đẩy mạnh công nghiệp công nghiệp hiện hoá, hiện đại hoá đất nước. Để có thể phát triển giáo dục, không thể không quan tâm tới công tác quản lý nề nếp và hồ sơ sổ sách trong các trường THPT.

Đề tài NCKHSPUD Khối Văn Phòng : Tổ chức, quản lý, bảo quản tốt công văn đi và đến của trường THPT chuyên

Trường THPT chuyên ABC  có nhiệm vụ chủ yếu là đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi và phát hiện năng khiếu của học sinh trên cơ sở bảo đảm giáo dục toàn diện. Trong nhiều năm qua, nhà trường vinh dự được Nhà nước tặng thưởng “Huân chương lao động hạng Ba” năm 1996,  “Huân chương lao động hạng Nhì”  năm 2001; phong tặng danh hiệu “Anh hùng lao động” năm 2004 ; “Huân chương lao động hạng Nhất” năm 2006, và thật vinh dự cho thầy và trò nhà trường được đón nhận “Huân chương Độc lập Hạng Ba” vào dịp Kỷ niệm 25 năm thành lập nhà trường.