SKKN Lịch sử THPT

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG SƯ PHẠM KHOA HỌC LỊCH SỬ 10: Thông qua việc sử dụng những hình ảnh và video trong dạy học bài ”Vương quốc Cam-pu-chia và vương quốc Lào” để nâng cao kết quả học tập cho học sinh lớp 10 trường THPT

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG SƯ PHẠM KHOA HỌC LỊCH SỬ 10: Thông qua việc sử dụng những hình ảnh và video trong dạy học bài ”Vương quốc Cam-pu-chia và vương quốc Lào” để nâng cao kết quả học tập cho học sinh lớp 10 trường THPT

TÀI LIỆU TỔNG HỢP SỰ KIỆN LỊCH SỬ LỚP 12 – Phần 2: LỊCH SỬ THẾ GIỚI

TÀI LIỆU TỔNG HỢP SỰ KIỆN LỊCH SỬ LỚP 12 –  Phần 2: LỊCH SỬ THẾ GIỚI 

Tài liệu dành cho giáo viên bộ môn Lịch sử THPT tham khảo viết đề tài KHSPUD,ôn luyện các kì thi THPT Quốc Gia, kì thi học sinh giỏi ,các chuyên đề bồi dưỡng… , phụ huynh và học sinh yêu thích bộ môn Lịch sử Việt Nam và Thế giới

TÀI LIỆU TỔNG HỢP SỰ KIỆN LỊCH SỬ LỚP 12 – Phần 1: LỊCH SỬ VIỆT NAM

TÀI LIỆU TỔNG HỢP SỰ KIỆN LỊCH SỬ LỚP 12 –  Phần 1: LỊCH SỬ VIỆT NAM

Tài liệu dành cho giáo viên bộ môn Lịch sử THPT tham khảo viết đề tài KHSPUD,ôn luyện các kì thi THPT Quốc Gia, kì thi học sinh giỏi ,các chuyên đề bồi dưỡng… , phụ huynh và học sinh yêu thích bộ môn Lịch sử Việt Nam và Thế giới

Đề tài NCKHSPUD Lịch sử 10: Tìm hiểu thấm về phật giáo để phục vụ việc giảng dạy lịch sử lớp 10 nâng cao – nội dung lịch sử ấn độ, và văn hóa Đại Việt

Đề tài NCKHSPUD Lịch sử 10:  Tìm hiểu thấm về phật giáo để phục  vụ việc giảng dạy lịch sử lớp 10 nâng cao – nội dung lịch sử ấn độ, và văn hóa Đại Việt  (Gồm 19 trang)

( Tài liệu dành cho giáo viên tham khảo viết đề tài NCKHSPUD, các chuyên đề nghiên cứu giảng dạy môn Lịch sử THPT)

Đề tài NCKHSPUD Lịch sử 10: Phương pháp khai thác kênh hình trong sách giáo khoa lịch sử nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục văn hoá dân tộc cho học sinh lớp 10

Đề tài NCKHSPUD Lịch sử 10:  Phương pháp khai thác kênh hình trong sách giáo khoa lịch sử nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục văn hoá dân tộc  cho học sinh lớp 10  (Gồm 11 trang)

( Tài liệu dành cho giáo viên tham khảo viết đề tài NCKHSPUD, các chuyên đề nghiên cứu giảng dạy môn Lịch sử THPT)

Đề tài NCKHSPUD Lịch sử 10: Nâng cao hiệu quả dạy – học lịch sử bằng cách kết hợp phương pháp truyền thống với công nghệ thông tin trong dạy học các bài về văn hóa việt nam từ nguồn gốc đến thế kỉ XIX

Đề tài NCKHSPUD Lịch sử 10:  Nâng cao hiệu quả dạy –  học lịch sử bằng cách kết hợp phương pháp truyền thống với công nghệ thông tin trong dạy học các bài về văn hóa việt nam  từ nguồn gốc đến thế kỉ XIX (Gồm 20 trang)

( Tài liệu dành cho giáo viên tham khảo viết đề tài NCKHSPUD, các chuyên đề nghiên cứu giảng dạy môn Lịch sử THPT)

Đề tài NCKHSPUD Môn Lich sử 12: Tăng hiệu quả giảng dạy qua một số phương pháp mới ở môn lịch sử THPT

Nhìn chung vấn đề học tập của các em học sinh ở trường TH về bộ môn lịch sử còn rất nhiều hạn chế, nhiều vấn đề cần để đưa ra bàn luận. Như việc giảng dạy của giáo viên đối với học sinh và ngược lại việc học tập của các em đối với bộ môn lịch sử thì như thế nào?

Đề tài NCKHSPUD Môn Lich sử 12: Giảng dạy về quan hệ quốc tế sau chiến tranh thế giới thứ hai cho học sinh giỏi

Qua các đợt thi tuyển, các em tham gia đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia bộ môn có năng lực cao nhất về nắm vững kiến thức cơ bản, phưương pháp tự học và làm bài.

Thực tế việc học tập Lịch sử ở trường phổ thông và qua kỳ thi học sinh giỏi các cấp, chúng tôi nhận thấy mặt yếu nhất của học sinh là phưương pháp tiếp nhận kiến thức và làm bài. Điều này một phần không nhỏ do quan niệm, nhận thức không đúng về phưương pháp học và làm bài.

Đề tài NCKHSPUD Môn Lich sử 12: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng kênh hình SGKtrong dạy học lịch sử THPT

     Xuất phát từ yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học và thực tiễn dạy học bộ môn, để nâng cao hiệu quả dạy học phát huy tính  tích cực của học sinh, việc sử dụng kênh hình sách giáo khoa không chỉ minh họa làm cơ sở cho việc tạo biểu tượng lịch sử mà còn là nguồn cung cấp kiến thức cho học sinh. Hệ thống kênh hình trong sách giáo khoa có nhiều loại  như lược đồ, tranh ảnh..

Đề tài NCKHSPUD Môn Lich sử 12: Phát huy tính tích cực học tập của học sinh qua bài ” giải phóng hoàn toàn Miền Nam, giành toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc”

Đổi mới phương pháp dạy học nói chung và môn Lịch sử nói riêng luôn là một vấn đề quan tâm của các cấp, các ngành . Cùng với công cuộc cải cách của đất nước   ( từ năm 1986 đến nay ) dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam thì sự nghiệp giáo dục đóng một vai trò quan trọng hơn bao giờ hết. Bộ môn Lich sử giúp học sinh hiểu rõ về cội nguồn dân tộc , về những chặng đường lịch sử vẻ vang, rút đúc nên bài học kinh nghiệm dựng xây đất nước trong hiện tại và tương lai.

Đề tài NCKHSPUD Môn Lich sử 12: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”trong bài học môn lịch sử nhằm nâng cao kết quả học tập của học sinh lớp 12 ở trường THPT

Lịch sử là một trong những môn học quan trọng góp phần vào sự phát triển và hoàn thiện nhân cách toàn diện cho học sinh. Lịch sử là “thầy dạy của cuộc sống”, bộ môn Lịch sử có ưu thế trong việc giáo dục định hướng học sinh bằng những kinh nghiệm quá khứ, bằng những “tấm gương soi muôn đời” để đào tạo ra những con người có phẩm chất đạo đức phù hợp với chuẩn mực xã hội và năng lực trí tuệ, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp đổi mới của đất nước.

Đề tài NCKHSPUD Môn Lich sử 12: Sử dụng bảng biểu và sơ đồ trong dạy học lịch sử việt nam để nâng cao kết quả học tập của học sinh lớp 12 trường THPT

    Bộ môn Lịch sử có vai trò hết sức quan trọng trong việc giáo dục tư tưởng đạo đức, lí tưởng, nhân cách cho thế hệ trẻ. Khác với tri thức của nhiều bộ môn khoa học khác, lịch sử có những đặc điểm rất nổi bật đó là tính quá khứ, tính không lặp lại, tính logic và tính thống nhất. Do vậy đòi hỏi người học không chỉ ghi nhớ kiến thức mà còn phải có tư duy logic biết khái quát, tổng hợp hệ thống hóa kiến thức.

Đề tài NCKHSPUD Môn Lich sử 12: Phương pháp sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học lịch sử việt nam giai đoạn 1930 -1954

Nói đến lịch sủ là học sinh nói đến sự kiện lịch sử mà những sự kiện lịch sử đó diễn ra trong một thời gian và không gian nhất định. Trong mỗi tiết học, một chương hay một khóa trình lịch sử. Chúng ta bắt gặp rất nhiều sự kiện lịch sử, khi đọc học sinh thường thấy khô khan, khó nhớ, kết quả học tập thấp. Vì vậy một nhiệm vụ quan trọng của người dạy lịch sử là phải cung cấp cho học sinh những sự kiện cụ thể sinh động, có hình ảnh, để khôi phục bức tranh quá khứ đúng như nó tồn tại.

Đề tài NCKHSPUD Môn Lich sử 12: Việc rèn kĩ năng làm bài sẽ nâng cao chất lượng bộ môn và tạo hứng thú học tập bộ môn lịch sử cho các em học sinh.

Rèn kĩ năng, phương pháp làm bài thi các bộ môn trong học tập của học sinh nói chung và phương pháp làm bài môn Lịch sử nói riêng là rất quan trọng. Bởi thực tế cho thấy một bộ phận lớn học sinh hiện nay kĩ năng làm bài các môn xã hội nhất là môn Lịch sử rất kém. Điều đó đã được thể hiện qua các kì thi tốt nghiệp và Đại học vừa qua. Một trong những nguyên nhân làm cho chất lượng thi môn Lịch sử kém là học sinh chưa có kĩ năng làm bài. Giải pháp của tôi là thường xuyên rèn kĩ năng làm bài thi và làm bài kiểm tra cho học sinh.