SKKN Ngoại ngữ THPT

SKKN Tiếng Anh THPT, NCKHSPUD Tiếng Anh THPT (In luôn): Kinh nghiệm phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi giúp học sinh đạt giải cao trong kỳ thi HSG Tiếng Anh cấp tỉnh.

SKKN Tiếng Anh THPT, NCKHSPUD Tiếng Anh THPT (In luôn): Kinh nghiệm phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi giúp học sinh đạt giải cao trong kỳ thi HSG Tiếng Anh cấp tỉnh.

Không cần đăng ký, đăng nhập vẫn tải được về máy tính của bạn.

Áp dụng: Tham khảo Viết sáng kiến kinh nghiệm Tiếng Anh THPT, Viết đề tài NCKHSPUD Tiếng Anh THPT, Tham khảo dạy Tiếng Anh THPT, Viết Tiểu luận Tiếng Anh …

Định dạng: Các SKKN Tiếng Anh THPT đều ở dạng word, font chữ chuẩn unicode, có thể sửa, bổ sung được hoặc in luôn.

SKKN môn Tiếng Anh lớp 10: IMPROVING STUDENTS’ READING COMPREHENSION THROUGH PREDICTING STRATEGY INSTRUCTION (nâng cao khả năng đọc hiểu của học sinh thông qua việc giảng dạy chiến lược dự đoán)

Reading is an essential skill for English as a foreign language (EFL) students; and for many, reading is the most important skill to master. With strengthened reading skills, EFL readers will make greater progress and attain greater development not only in English but also in all academic areas.

Đề tài NCKHSP MÔN TIẾNG ANH THPT:UNITY AND COHERENCE IN WRITING IN ENGLISH (Tính thống nhất và liên kết trong bài viết tiếng Anh)

Đề tài NCKHSP MÔN TIẾNG ANH THPT: UNITY AND COHERENCE  IN WRITING IN ENGLISH  (Tính thống nhất và liên kết  trong bài viết tiếng Anh)

Gồm  16 trang

Tài liệu dành cho giáo viên bộ môn Tiếng Anh THPT tham khảo viết đề tài KHSPUD, các chuyên đề bồi dưỡng… , phụ huynh và học sinh yêu thích bộ môn Tiếng Anh.

SKKN môn Tiếng Anh lớp 10: Đổi mới phương pháp dạy kỹ năng nghe tiếng Anh lớp 10 –CTC

Qua những năm trực tiếp giảng dạy bộ môn tiếng Anh ở trường phổ thông, tôi đã nhận thấy một thực tế là đa số các em học sinh phổ thông nhất là học sinh vùng nông thôn ngại học môn tiếng Anh, thường có cảm giác nặng nề trong những giờ học, sau khi tốt nghiệp đều không thể giao tiếp được bằng ngoại ngữ mà mình đã học.

Sáng kiến KN Tiếng Anh THPT: How to improve your use of english grammar

Vì sao phải đổi mới và đổi mới bắt đầu từ đâu quả là câu hỏi không dễ; Theo tôi câu trả lời phải ở cả hai: giáo viên và học viên. Thứ nhất từ phía học viên, các em cần được khuyến khích và hình thành ý thức yêu môn học này, nguyện vọng chính đáng của các em là nắm được kiến thức qua phương pháp học mà giáo viên hướng dẫn đồng thời đạt được khối lượng kiến thức cơ bản có thể ứng dụng trong đời thường;

Đề tài NCKHSPUD Môn Tiếng Anh 12 : UNITY AND COHERENCE IN WRITING IN ENGLISH (Tính thống nhất và liên kết trong bài viết tiếng Anh)

Đề tài NCKHSPUD Môn  Tiếng Anh 12 : UNITY AND COHERENCE IN WRITING IN ENGLISH (Tính thống nhất và liên kết trong bài viết tiếng Anh)  (gồm 14 trang)

Tài liệu dành cho giáo viên bộ môn Tiếng Anh THPT tham khảo viết đề tài KHSPUD, các chuyên đề bồi dưỡng… , phụ huynh và học sinh yêu thích bộ môn Tiếng Anh.

Đề tài NCKHSPUD Môn Tiếng Anh 12 : NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH CỦA HỌC SINH LỚP 12 THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG CÁC TRÒ CHƠI TRONG CÁC GIỜ HỌC

Đề tài NCKHSPUD Môn  Tiếng Anh 12 : NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH CỦA HỌC SINH LỚP 12 THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG CÁC TRÒ CHƠI TRONG CÁC GIỜ HỌC  (gồm 30 trang)

Tài liệu dành cho giáo viên bộ môn Tiếng Anh THPT tham khảo viết đề tài KHSPUD, các chuyên đề bồi dưỡng… , phụ huynh và học sinh yêu thích bộ môn Tiếng Anh.

Đề tài NCKHSPUD Môn Tiếng Anh 12 : MỘT GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ VIỆC CHỮA BÀI KIỂM TRA 45 PHÚT MÔN TIẾNG ANH 12 TẠI TRƯỜNG THPT

Đề tài NCKHSPUD Môn  Tiếng Anh 12 : MỘT GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ VIỆC CHỮA BÀI KIỂM TRA 45 PHÚT MÔN TIẾNG ANH 12 TẠI TRƯỜNG THPT (gồm 10 trang)

Tài liệu dành cho giáo viên bộ môn Tiếng Anh THPT tham khảo viết đề tài KHSPUD, các chuyên đề bồi dưỡng… , phụ huynh và học sinh yêu thích bộ môn Tiếng Anh.

Đề tài NCKHSPUD Môn Tiếng Anh 12 : NÂNG CAO HỨNG THÚ VÀ KẾT QUẢ HỌC TẬP TRONG CÁC GIỜ HỌC NÓI TIẾNG ANH THÔNG QUA CÁC TRÒ CHƠI.

Đề tài NCKHSPUD Môn  Tiếng Anh 12 : NÂNG CAO HỨNG THÚ VÀ KẾT QUẢ HỌC TẬP TRONG CÁC GIỜ HỌC NÓI TIẾNG ANH THÔNG  QUA CÁC TRÒ CHƠI.   (gồm 33 trang)

Tài liệu dành cho giáo viên bộ môn Tiếng Anh THPT tham khảo viết đề tài KHSPUD, các chuyên đề bồi dưỡng… , phụ huynh và học sinh yêu thích bộ môn Tiếng Anh.

Đề tài NCKHSPUD MÔN TIẾNG ANH 11: Thay đổi ý thức, thái độ học tiếng Anh của học sinh THPT bằng sự tác động hỗ trợ lẫn nhau của các nhóm trong lớp

Đề tài NCKHSPUD MÔN TIẾNG ANH 11:  THAY ĐỔI Ý THỨC, THÁI ĐỘ HỌC TIẾNG ANH CỦA HỌC SINH THPT BẰNG SỰ TÁC ĐỘNG HỖ TRỢ LẪN NHAU CỦA CÁC NHÓM TRONG LỚP (gồm 32 trang)

 

( Tài liệu dành cho giáo viên tham khảo viết đề tài NCKHSPUD, SKKN, chuyên đề học tập và nghiên cứu)

Đề tài NCKHSPUD MÔN TIẾNG ANH 11: Nâng cao hứng thú và kết quả học tập của học sinh lớp 11 bằng cách áp dụng các trò chơi vào giờ dạy kỹ năng nói Tiếng Anh

Đề tài NCKHSPUD MÔN TIẾNG ANH 11:  NÂNG CAO HỨNG THÚ VÀ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH LỚP 11 BẰNG CÁCH ÁP DỤNG CÁC TRÒ CHƠI VÀO GIỜ DẠY KỸ NĂNG NÓI TIẾNG ANH  (gồm 18 trang)

 

( Tài liệu dành cho giáo viên tham khảo viết đề tài NCKHSPUD, SKKN, chuyên đề học tập và nghiên cứu)

NCKHSPUD –SKKN Tiếng Anh THCS: Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng: sử dụng trò chơi trong giờ học tiếng anh nhằm nâng cao kết quả học tập của học sinh lớp 7 bậc thcs.

Nghiên cứu được tiến hành trên hai nhóm tương đương: Hai lớp 7 Trường THCS XXX  . Lớp 7A là thực nghiệm và Lớp 7B là lớp đối chứng. Thực nghiệm được thực hiện giải pháp thay thế từ tuần 08 đến hết tuần thứ 13,

Sáng kiến KN Tiếng Anh THPT: Motivating students to practice listening skill through English songs to decrease students’ tense while listening, make them feel more interested in listening and enrich their vocabulary.

After many years of teaching at Luong The Vinh high school I have found  that a lot of  students   at this school are afraid of listening periods , seem very tense while listening in class and almost have no pleasure in listening lessons  because  listening lessons which are  based on the school curriculum cannot provide them with what they want.

Sáng kiến KN tiếng Anh lớp 12: Một số phương pháp luyện từ vựng tiếng anh cho các lớp tại trung tâm GDTX

Việt Nam giờ đây cũng trở thành một quốc gia nói tiếng Anh cùng với sự bùng nổ thông tin khoa học công nghệ hiện đại. Tiếng Anh ào đến Việt Nam như một luồng gió mới và đã được đón nhận rất hồ hởi vào sự khởi sắc riêng của nền kinh tế và những chuyển biến của đất nước trên con đường hội nhập- “Công nghiệp hoá-hiện đại hoá”