SKKN Sinh học THPT

Đề tài NCKHSPUD Môn Sinh học 12: Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi chọn lọc tự nhiên – nhân tố định hướng quá trình tiến hóa

Hệ thống các trường phổ thông chuyên là nơi phát hiện, bồi dưỡng học sinh năng khiếu làm cơ sở tạo nguồn đào tạo nhân tài, nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.Dân tộc ta cùng với nhân loại đang bước vào thế kỉ XXI, thế kỉ của nền kinh tế tri thức và hội nhập toàn cầu. Hơn lúc nào hết, giai đoạn này, cùng với nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, sự nghiệp bồi dưỡng, phát triển nhân tài cho đất nước phải được đặt lên một tầm cao mới

Đề tài NCKHSPUD Môn Sinh học 12: Hệ thống cơ sở lý thuyết và bài tập ôn luyện phần di truyền quần thể dùng cho học sinh chuyên Sinh

Trong chương trình sinh học phổ thông, di truyền học quần thể mặc dù không phải là một phần chiếm nhiều thời lượng của chương trình sinh học lớp 12, tuy vậy nó là một phần không thể thiếu trong các cuộc thi như: thi Đại học, thi học sinh giỏi Thành phố và thi học sinh giỏi Quốc gia…Đó là do phần di truyền quần thể chính là cơ sở xây dựng và hoàn thiện của các thuyết tiến hóa Tổng hợp hiện đại, phản ánh tư duy logic và hệ thống của học sinh.

Đề tài NCKHSPUD Môn Sinh học 12: Sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học giúp học sinh hiểu biết nhiều hơn về khái niệm và mối quan hệ giữa các khái niệm

Hiện nay, ở các trường THPT nói chung và trường THPT ABC nói riêng, việc đổi mới phương pháp dạy học đang được các thầy cô thực hiện một cách tích cực. Mỗi thầy cô giáo đều tìm cho minh những phương pháp, những cách áp dụng khác nhau cho phù hợp với đặc thù của bộ môn. Môn sinh học lớp 12 được học sinh phản ánh là khá khó nhớ, kiến thức trừu tượng và các nội dung khiến học sinh còn nhầm lẫn, đặc biệt là chương I với nhiều cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử và các loại đột biến.

Đề tài NCKHSPUD Môn Sinh học 12: Nâng cao kết quả học tập các bài trong chương I – phần di truyền học, sinh học 12 qua việc sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy cho học sinh khối 12 trường THPT

Chương I của phần di truyền học, kiến thức vừa dài vừa khó, mặt dù học sinh có tích cự học ở trên lớp, nhưng về nhà vì không có thời gian ôn tập lại, nên học sinh sẽ quên ngay, nên việc chốt lại kiến thức bài học cho học sinh là việc rất quan trọng. Nhưng chỉ bằng các câu văn thì học sinh sẽ dễ quên các kiến thức cơ bản. Tôi đã sử dụng giải pháp sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học nhằm khắc phục các hạn chế đó

Đề tài NCKHSPUD Môn Sinh học 12: Đổi mới phương pháp trong dạy học thực hành sinh học 12

Trong những thập niên gần đây xã hội đã có những những thay đổi rất lớn về công nghệ thông tin, nó đã góp phần không nhỏ vào sự nghiệp giáo dục trong trường phổ thông hiện nay. Sinh học là bộ môn khoa học thực nghiệm nghiên cứu về cơ thể sống, sự tiến hóa của các giới sinh vật và nguồn gốc của con người. Kiến thức của bộ môn khá trừu tượng nên học sinh rất khó nắm bắt kiến thức.

SKKN Sinh học 12: phương pháp khai thác và sử dụng kênh hình trong dạy học sinh học và một số hình ảnh, sơ đồ trong chương di truyền – biến dị

Để nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy học, người giáo viên phải luôn tìm tòi, nghiên cứu và sưu tầm tài liệu tham khảo, các phương tiện dạy học nhằm minh họa cho các khai niệm, các mạnh đề…, giúp học sinh có hứng thú học hơn, tiết dạy không bị nhàm chán.

SKKN Sinh học 12: phương pháp giải bài tập các quy luật di truyền của menđen sinh học 12

Để đạt được kết quả cao trong các kỳ thi với hình thức trắc nghiệm như hiện nay học sinh cần đổi mới phương pháp học tập . Nếu trước đây học và thi môn sinh học, học sinh cần học thuộc và nhớ từng câu, từng chữ hoặc đồi với bài toán học sinh phải giải trọn vẹn các bài toán. Thì nay học sinh lưu phải nắm được các kiến thức cơ bản trọng tâm đã học vận dụng những hiểu biết đó vào việc phân tích, xác định nhận biết các đáp án đúng sai trong các câu trắc nghiệm.

SKKN Sinh học 12: thiết kế bản đồ tư duy trong dạy – học sinh học 12

Thực tế cho thấy, vẫn còn nhiều học sinh chưa biết cách học, cách ghi kiến thức vào bộ não mà chỉ học thuộc lòng, học vẹt, thuộc một cách máy móc, thuộc nhưng không nhớ được kiến thức trọng tâm, không nắm được “sự kiện nổi bật”, hoặc không biết liên tưởng, liên kết các kiến thức có liên quan với nhau.

SKKN Sinh học 12: sử dụng kiến thức prôtêin và enzim để giải thích cơ sở phân tử của quy luật tương tác gen

Trong các quy luật di truyền, thì bài tập di truyền tương tác gen đặc biệt là tương tác át chế là dạng bài tập khó, để hiểu được bản chất di truyền học sinh cần phải hiểu được cơ chế các chuỗi phản ứng hoá sinh bằng các phản ứng enzim, sự tương tác giữa các protein hoặc giữa protein với enzim…

SKKN Sinh học 12: phương pháp xác định số kiểu gen tối đa trong quần thể đối với gen trên nst thường và gen trên nst giới tính

Để học tốt và thi có kết quả cao các kì thi với hình thức trắc nghiệm, học sinh cần làm quen với hình thức thi cử mới, hiểu thấu đáo các kiến thức cơ bản đã học và vận dụng những kiến thức đó vào việc phân tích, xác định cách giải những bài tập nhỏ và nhận biết các đáp án đúng sai trong đề thi trắc nghiệm. Các đề thi đại học, cao đẳng trong những năm gần đây