SKKN Thể dục THPT

Danh mục Sáng kiến kinh nghiệm thể dục, quốc phòng THPT – Phần I

DANH MỤC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM THỂ DỤC, QUỐC PHÒNG THPT –  PHẦN I

Thể loại: SKKN thể dục, quốc phòng THPT

Phạm vi: Lớp 10,11,12

Áp dụng: Tài liệu dành cho giáo viên bộ môn thể dục, quốc phòng THPT tham khảo viết đề tài KHSPUD, các chuyên đề bồi dưỡng… , phụ huynh và học sinh yêu thích bộ môn thể dục, quốc phòng THPT

Tuyển tập Chuyên đề – tiểu luận GDQP-AN – Phần I

Tuyển tập Chuyên đề – tiểu luận GDQP-AN – Phần I

Áp dụng: Viết tiểu luận giáo dục quốc phòng, viết SKKN giáo dục quốc phòng, viết chuyên đề giảng dạy GDQP, Viết chuyên đề báo cáo viên dân quân tự vệ …

SKKN thể dục – QP THPT: “Xây dựng nguồn minh chứng cụ thể để làm rõ trọng tâm khi giảng dạy bài: một số hiểu biết về nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân ” trong chương trình lớp 12 thpt.

Giáo dục quốc phòng, An Ninh cho học sinh là một bộ phận quan trọng của công tác giáo dục quốc phòng toàn dân. Giáo Dục Quốc Phòng, An Ninh là môn học chính khóa nằm trong chương trình giảng dạy của các trường Trung Học Phổ Thôngđã xác định rõ mục tiêu giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh:

SKKN thể dục – QP THPT: Điều tra nhu cầu tập luyện TDTT và môn thể thao yêu thích của học sinh lớp 11 trường THPT

Vai trò của TDTT là rất to lớn gắn liền với việc củng cố,  giữ gìn và nâng cao sức khỏe cho mọi người,  mọi lứa tuổi khác nhau đặc biệt là thế hệ trẻ những người xây dựng và làm chủ đất nước trong tương lai Đó không chỉ là nhiệm vụ của ngành Giáo dục – Đào tạo mà là của toàn xã hội .Mục đích của GDTC ở nước ta là  “

SKKN thể dục – QP THPT: Lựa chọn và áp dụng một số bài tập nhằm phát triển sức mạnh để nâng cao thành tích chạy 100m cho nam học sinh

TDTT là một hoạt động xã hội, ra đời cùng với sự hình thành xã hội loài người. Nếu lao động sáng tạo loài người, lao động sáng tạo thế giới như Ănghen đã nói, thì quá trình sống, những hình thức rèn luyện thân thể cũng được phát sinh hình thành và phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu giữ gìn sức khoẻ nâng cao năng lực vận động con người, góp phần phát triển sản xuất, cải thiện đời sống, phát triển xã hội.

SKKN thể dục – QP THPT: Một số bài tập nhằm phát triển thể lực giúp cho học sinh học tốt môn cầu lông

          Thế kỷ 21 là thế kỷ của nền kinh tế tri thức, nền khoa học công nghệ đòi hỏi phải có con người mới phát triển toàn diện. Chính vì vậy mà mục tiêu của Đảng và nhà nước ta trong việc chăm lo tạo ra những con người mới phát triển toàn diện với mục tiêu “ Nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân lực và đào tạo nhân tài, xây dựng đội ngũ tri thức thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

SKKN thể dục – QP THPT: “Ứng dụng một số bài tập bổ trợ nhằm nâng cao kỹ thuật giai đoạn giữa quãng của môn chạy 100m nam học sinh khối 11”

Như chúng ta đã biết, trong học tập và thi đấu điền kinh nói chung và chạy cự li ngắn nói riêng đòi hỏi sự căng thẳng thần kinh và nỗ lực cơ bắp lớn.Thông qua đó mà tập luyện làm cho con người phát triển toàn diện hơn. Tập luyện chạy cự li ngắn (100m) có tác dụng rất lớn đến việc phát triển các tố chất thể lực, đặc biệt là sức mạnh, sức nhanh. Mà chạy 100m là một môn thi đấu, có đặc điểm kỹ thuật trên từng cự li được chia thành 4 giai đoạn. Đó là: + Giai đoạn xuất phát

Đề tài NCKHSPUD MÔN THỂ DỤC – GDQP THPT : Một số bài tập phát triển sức mạnh tốc độ cho đội tuyển bóng rổ nữ trường thpt

Để phát triển cùng với trào lưu thể thao thế giới, thể thao Việt Nam đã và đang đẩy mạnh công tác tổ chức xây dựng chặt chẽ. Trong đó việc phát triển các môn thể thao mũi nhọn, thể thao hiện đại của quốc gia được ưu tiên hàng đầu. Một trong những nội dung phải kể tới đó là môn thể thao bóng rổ.

Đề tài NCKHSPUD MÔN THỂ DỤC – GDQP THPT : Tìm hiểu, giáo dục học sinh cá biệt thông qua các giờ học thực hành môn giáo dục quốc phòng – an ninh trong trường thpt

Dưới những mái trường THPT, bên cạnh sự dạy dỗ của thầy cô, bè bạn, mỗi em đang từng bước hoàn thiện về nhân cách, phẩm chất đạo đức cũng như cố gắng về trí thức để khẳng định mình là một chủ nhân tương lai của đất nước.

Đề tài NCKHSPUD MÔN THỂ DỤC – GDQP THPT : Một số bài tập và trò chơi phát triển thể lực và thành tích nội dung nhảy cao nằm nghiêng lớp 11.

Sự nghiệp đổi mới đất nước đòi hỏi “ phát triển khoa học và công nghệ, nâng cao năng lực nội sinh coi đó là nhân tố quan trọng để thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá”. Tất nhiên, để phát triển khoa học, nâng cao năng lực nội sinh, thì yếu tố con người trở thành cốt lõi, có tính quyết định. Khi đó, phát triển sự nghiệp giáo dục toàn diện nói chung và giáo dục thể chất nói riêng có vị trí quan trọng và ý nghĩa xã hội to lớn.

Đề tài NCKHSPUD MÔN THỂ DỤC – GDQP THPT : Xây dựng nguồn minh chứng cụ thể để làm rõ trọng tâm khi giảng dạy bài: một số hiểu biết về nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân ” trong chương trình lớp 12 thpt.

Giáo dục quốc phòng, An Ninh cho học sinh là một bộ phận quan trọng của công tác giáo dục quốc phòng toàn dân. Giáo Dục Quốc Phòng, An Ninh là môn học chính khóa nằm trong chương trình giảng dạy của các trường Trung Học Phổ Thôngđã xác định rõ mục tiêu giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh:

Đề tài NCKHSPUD MÔN THỂ DỤC – GDQP THPT : Điều tra nhu cầu tập luyện tdtt và môn thể thao yêu thích của học sinh lớp 11 trường THPT

        Hồ Chủ Tịch đã chỉ rõ : “ Muốn có CNXH thì phải có con người mới XHCN”. Xuất phát từ tinh thần đó mà ngày nay trong sự nghiệp đổi mới của đất nước TDTT có vai trò rất to lớn trong việc đào tạo con người mới phát triển toàn diện về các mặt : Đức,  Trí,  Thể,  Mỹ .

Đề tài NCKHSPUD MÔN THỂ DỤC – GDQP THPT : Lựa chọn và áp dụng một số bài tập nhằm phát triển sức mạnh để nâng cao thành tích chạy 100m cho nam học sinh

Mục đích của GDTC trong các trường THPT là nâng cao sức khoẻ góp phần thực hiện mục tiêu dạy và học, quản lý kinh tế, văn hoá xã hội, phát triển hài hoà, có thể chất cường tráng, đáp ứng nhu cầu chuyên môn, nghề nghiệp và có khả năng tiếp cận với thực tiễn lao động, sản xuất của nền kinh tế thị trường.

Đề tài NCKHSPUD MÔN THỂ DỤC – GDQP THPT : Một số bài tập nhằm phát triển thể lực giúp cho học sinh học tốt môn cầu lông

Từ mục tiêu đó nền giáo dục đào tạo nước nhà được đặt lên tầm cao mới, được Đảng và nhà nước coi là quốc sách hàng đầu, là chìa khóa để đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu tiến kịp với các nước trong khu vực và hội nhập với thế giới. Chính vì lẽ đó mà sự nghiệp giáo dục đào tạo không ngừng được cải cách và nâng cao đòi hỏi con người phải có sức khỏe để học tập, lao động đạt kết quả tốt.

Đề tài NCKHSPUD MÔN THỂ DỤC – GDQP THPT : Ứng dụng một số bài tập bổ trợ nhằm nâng cao kỹ thuật giai đoạn giữa quãng của môn chạy 100m nam học sinh khối 11

Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa với mục đích dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng và văn minh. Thì nhân tố nhân lực đóng một vai trò hết sức quan trọng, mà thể dục thể thao là một phương tiện cơ bản nhất để đào tạo và bồi dưỡng nên nguồn nhân lực đó. Nó có liên quan đến sự nghiệp đào tạo cho đất nước những con người có đầy đủ những phẩm chất về đức, trí, thể, mĩ… Mác và Ăng- ghen từng nói: “Sự kết hợp giữa trí dục và thể dục với lao động sản xuất không chỉ là phương tiện để nâng cao năng suất mà còn là phương thức cơ bản nhất để đào tạo ra những con người phát triển toàn diện”.