SKKN Thể dục THPT

Chuyên đề – Tiểu luận GDQP-AN: Vai trò trách nhiệm của học sinh sinh viên với việc đấu tranh làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình” của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch

Chuyên đề – Tiểu luận GDQP-AN: Vai trò trách nhiệm của học sinh sinh viên với việc đấu tranh làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình” của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch

Áp dụng: Viết tiểu luận giáo dục quốc phòng, viết SKKN giáo dục quốc phòng, viết chuyên đề giảng dạy GDQP, Viết chuyên đề báo cáo viên dân quân tự vệ …

Chuyên đề – Tiểu luận GDQP-AN: PHÒNG CHỐNG CHIẾN LƯỢC “DIỄN BIẾN HOÀ BÌNH”, BẠO LOẠN LẬT ĐỔ CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH ĐỐI VỚI CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Chuyên đề – Tiểu luận GDQP-AN: PHÒNG CHỐNG CHIẾN LƯỢC “DIỄN BIẾN HOÀ BÌNH”, BẠO LOẠN LẬT ĐỔ CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH ĐỐI VỚI CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Áp dụng: Viết tiểu luận giáo dục quốc phòng, viết SKKN giáo dục quốc phòng, viết chuyên đề giảng dạy GDQP, Viết chuyên đề báo cáo viên dân quân tự vệ …

Đề tài NCKHSPUD Thể dục THPT: Nghiên cứu tổ chức Câu lạc bộ bóng rổ nhằm nâng cao sức khỏe hướng học sinh đến những hoạt động lành mạnh, bổ ích

Sức khoẻ đ­ược xem như­ là một bộ phận cấu thành của nền văn hoá xã hội. Đó là một mặt quan trọng của chất lư­ợng đời sống là nguồn tài sản quý báu của mỗi quốc gia trên thế giới, là sản phẩm phản ánh một cách khách quan thành tựu của nhiều lĩnh vực khoa học.

Đề tài NCKHSPUD Thể dục THPT:Đổi mới phương pháp giảng dạy giờ học thực hành Môn giáo dục thể chất THPT

Hiện nay chất lượng giáo dục- đào tạo đang là vấn đề được quan tâm của toàn xã hội, đòi hỏi các giải pháp toàn diện, đồng bộ,phù hợp nhằm giải quyết môi quan hệ biện chứng giữa 3 khâu:Mục tiêu- Nội dung- Phương pháp.

        Trong bài viết này tôi tập trung trình bày rõ hơn những vấn đề không mới nhưng còn nhiều điểm chưa sáng tỏ cả về lý luận và thực tiễn, đó là phương pháp giáo dục thể chất (GDTC) và đổi mới dạy học bộ môn này.

Đề tài NCKHSPUD Thể dục THPT:Để chất lượng giờ dạy thể dục đạt kết quả cao

Giáo dục thể chất trong nhà trường nhằm giữ gìn sức khỏe và phát triển thể lực, tiếp thu những kiến thức và kĩ năng vận động cơ bản còn có tác dụng chuẩn bị tốt về mặt tâm lý và tinh thần của người cán bộ tương lai, đồng thời giúp họ hiểu biết phương pháp khoa học để tiếp thu RLTT, củng cố sức khỏe nâng cao năng suất lao động và góp phần tổ chức, xây dựng phong trào TDTT ở cơ sở –

Đề tài NCKHSPUD Thể dục THPT:Nghiên cứu và lựa chọn một số bài tập phát triển sức mạnh tốc độ

Trong tình hình chung của nền giáo dục hiện nay, giáo dục thể chất cho học sinh là một vấn đề cần thiết và cấp bách. Nó đòi hỏi sự quan tâm của toàn Đảng, toàn dân và của toần xã hội. Phát triển khả năng hoạt động của con người luôn luôn đi đôi với các tố chất thể lực (sức mạnh, sức nhanh, sức bền, và sự khéo léo linh hoạt), các tố chất thể lực rất quan trọng, nó phục vụ cho tất cả các hoạt động của con người, là một nội dung bắt buộc trong giảng dạy, huấn luyện và đào tạo trong trường.

Đề tài NCKHSPUD Thể dục THPT: Lựa chọn và áp dụng một số biện pháp phát huy tích tích cực, chủ động tập luyện bài Thể dục Nhịp điệu của học sinh nữ lớp 11 Trường THPT

Trong GDTC, Thể dục là nội dung cơ bản của chương trình GDTC bắt buộc trong trường học các cấp nhằm trang bị cho học sinh những kĩ năng vận động cơ bản, phát triển các tố chất thể lực góp phần đắc lực cho sự nghiệp giáo dục và phát triển con người toàn diện.

Đề tài NCKHSPUD Thể dục THPT: Vận dụng biện pháp dạy học tích cực và một số bài tập nhằm nâng cao kết quả học tập của học sinh trong luyện tập chạy bền ở trườngTHPT

Trong bối cảnh hiện nay ngành giáo dục và đào tạo đang nỗ lực đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của học sinh trong hoạt động học tập nhằm phù hợp với xu thế của thời đại. Vấn đề này đã đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với giáo viên là phải đổi mới cách dạy:

Đề tài NCKHSPUD Thể dục THPT: Phương pháp tổ chức hoạt động nhóm trong việc hình thành kĩ xảo ở môn nhảy cao kiểu “Nằm nghiêng”- Lớp 11

Giáo dục thể chất là một quá trình giáo dục tác động có mục đích, có kế hoạch, có phương pháp và phương tiện nhằm phát triển các năng lực vận động của con người. Cụ thể là rèn luyện kĩ năng, hình thành các kĩ xảo vận động và phát triển các phẩm chất thể lực, góp phần tạo nên sự phát triển hài hoà giữa thể chất và tinh thần cho con người.

Đề tài NCKHSPUD Thể dục THPT: Lựa chọn một số bài tập khắc phục những sai lầm thường mắc trong học kỹ thuật chạy đà giậm nhảy của kỹ thuật nhảy xa kiểu ”ưỡn thân” cho học sinh lớp 11 trường THPT

Hiện nay, việc tập luyện và tham gia thi đấu điền kinh đã trở thành truyền thống hàng năm thu hút đông đảo học sinh tham gia tập luyện và thi đấu. Nội dung giảng dạy điền kinh trong nhà trường phổ thông cũng rất đa dạng và phong phú.

Đề tài NCKHSPUD Thể dục THPT: Sử dụng các biện pháp tích cực và bài tập phù hợp sẽ nâng cao kết quả học tập của học sinh lớp 10 trường THPT

Trong bối cảnh hiện nay ngành giáo dục và đào tạo đang nỗ lực đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của học sinh trong hoạt động học tập nhằm phù hợp với xu thế của thời đại. Vấn đề này đã đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với giáo viên là phải đổi mới cách dạy:

SKKN thể dục THPT: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO GIẢNG DẠY MÔN THỂ DỤC

Sức khỏe là trạng thái hài hòa về thể chất, tinh thần và xã hội mà không chỉ có nghĩa là không có bệnh hay thương tật, cho phép thích ứng nhanh chóng với các biến đổi của môi trường, giữ được lâu dài khả năng lao động và lao động có hiệu quả (theo tổ chức y tế thế giới WHO)

Điều đó khẳng định sức khỏe là sự tổng hợp của nhiều ngành khoa học trong đó có ngành thể dục thể thao, TDTT được sử dụng như một phương tiện nhằm giáo dục củng cố và nâng cao sức khỏe cho con người.

SKKN thể dục THPT: Sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong dạy và kiểm tra lý thuyết môn thể dục lớp 12

“ Đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh bằng câu hỏi trắc nghiệm ” là một trong những phương pháp mang lại chất lượng đánh giá hiệu quả và khách quan nhất, nó giúp người học tự đánh giá được năng lực nhận thức và giúp người dạy kiểm tra đánh giá được mức độ tiếp thu kiến thức của học sinh.