SKKN Tin học THPT

ĐỀ TÀI NCKHSPUD MÔN TIN HỌC THPT: Kỹ năng học thuật toán

Các cách thiết kế bài giảng hiện nay nhằm mục đích áp dụng phương  pháp hiện đại để bồi dưỡng cho học sinh năng lực ham muốn học hỏi, tư duy sáng tạo, năng lực tự giải quyết vấn đề, rèn luyện và phát triển năng lực tự học sáng tạo, nghiên cứu, nghĩ và làm việc một cách tự chủ…

ĐỀ TÀI NCKHSPUD MÔN TIN HỌC THPT: Bồi dưỡng học sinh giỏi môn tin học

Sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước luôn đòi hỏi phải có một đội ngũ đi trước giàu tài năng, sức sáng tạo. Trong các chủ trương nghị quyết về giáo dục, đào tạo, Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm đến nhiệm vụ bồi dưỡng các tài năng trẻ, nhằm tạo dựng đội ngũ nhân tài cho đất nước

ĐỀ TÀI NCKHSPUD MÔN TIN HỌC THPT: Sử dụng hình ảnh để học các từ khoá và một số lệnh trong pascal

Trước khi muốn học một ngôn ngữ lập trình nào đó ta phải biết và hiểu được các khái niệm sau:

Ngôn ngữ lập trình là gì? Ngôn ngữ lập trình là một ngôn ngữ dùng để viết ra các chương trình máy tính.

Máy tính có hiểu ngay các chương trình này không? Câu trả lời là không! Muốn máy tính hiểu được các chương trình này thì phải thông qua một chương trình biên dịch.

ĐỀ TÀI NCKHSPUD MÔN TIN HỌC THPT: Gợi động cơ cho học sinh trong việc dạy học chương trình con

Nội dung bài tập về mảng hai chiều có nhiều phần, trong phạm vi nghiên cứu này chỉ đề cập đến một phần nhỏ của bài tập về mảng hai chiều, nhưng lại là một phần rất quan trọng, đó là : tính tổng các phần tử nằm trên đường chéo chính, tính tổng các phần tử nằm trên đường chéo phụ của mảng hai chiều có N cột và N hàng.

ĐỀ TÀI NCKHSPUD MÔN TIN HỌC THPT: Nâng cao hiệu quả của hoạt động thảo luận nhóm trong dạy học tin học

Để giúp học sinh tham gia một cách tích cực, tránh tính thụ động, ỷ lại, phương pháp dạy học trong nhà trường có một vai trò rất to lớn. Nhận thức được việc đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập là một trong những vấn đề bức thiết hiện nay ở nước ta, Đảng và Nhà nước cũng như Bộ GD&ĐT đã đưa ra nhiều nghị quyết, chỉ thị nhằm thúc đẩy việc đổi mới phương pháp dạy học ở tất cả các cấp học, bậc học.

ĐỀ TÀI NCKHSPUD MÔN TIN HỌC THPT: Sử dụng các ví dụ thực tế để phân tích yêu cầu lập trang tính.

Trong xu thế phát triển ngày càng cao của xã hội, thì xã hội cũng ngày càng đổi mới nhiều để tiến kịp với sự phát triển đó. Với mục tiêu đào tạo học sinh trở thành những con người phát triển toàn diện về đạo đức và trí tuệ, thẩm mĩ, các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động và sáng tạo. Vì vậy trong dạy học cần phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh phù hợp với đặc trưng bộ môn, bồi dưỡng cho học sinh phương tự học, khả năng hợp tác rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tế, gây hứng thú học tập cho học sinh.

ĐỀ TÀI NCKHSPUD MÔN TIN HỌC THPT: Ứng dụng các phần mềm Paperport 11, Adobe acrobat 9, Pdf-viewer pro vào việc tạo lập sách điện tử phục vụ công tác giảng dạy ở trường THPT

Trong các năm học qua tôi đã có ý tưởng ứng dụng các phần mềm, phần cứng để tạo ra một thư viện sách điện tử nhằm mục đích thuận tiện trong việc lưu trữ, tham khảo, tra cứu được thuận tiện và nhanh chóng trong công tác giảng dạy.

ĐỀ TÀI NCKHSPUD MÔN TIN HỌC THPT: Xây dựng mô hình mạng Boot-rom để quản lí phòng máy hiệu quả và tiết kiệm

Trong những năm gần đây, sự phát triển của công nghệ thông tin mang tính chất đột phá. Do vậy môn Tin học được đưa vào trong các trường học để dạy học sinh là một trong những điều tất yếu cho sự phát triển kinh tế đất nước trong tương lai. Nhưng khi đưa bộ môn Tin học vào nhà trường thì gặp rất nhiều khó khăn và khó khăn lớn nhất là máy vi tính để học sinh thực hành.

Tuyển tập sáng kiên kinh nghiệm tin học THPT – Phần V

Tuyển tập sáng kiên kinh nghiệm tin học THPT – Phần VI

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm môn Tin học THPT, viết đề tài NCKHSPUD môn Tin học THPT, Viết tiểu luận PPGD Tin học THPT, viết báo cáo thực tập sư phạm tin học THPT

Đề tài SKKN-NCKHSPUD Tin học THPT: KINH NGHIỆM CỦA GIÁO VIÊN TIN HỌC VỚI VIỆC THAM GIA THỰC HIỆN ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TRONG NHÀ TRƯỜNG BẰNG VIỆC SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ HICLASS TRONG DẠY HỌC

Đề tài SKKN-NCKHSPUD Tin học THPT: KINH NGHIỆM CỦA GIÁO VIÊN TIN HỌC VỚI VIỆC THAM GIA THỰC HIỆN ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TRONG NHÀ TRƯỜNG BẰNG VIỆC SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ HICLASS TRONG DẠY HỌC

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm môn Tin học THPT, viết đề tài NCKHSPUD môn Tin học THPT, Viết tiểu luận PPGD Tin học THPT, viết báo cáo thực tập sư phạm tin học THPT

Đề tài SKKN-NCKHSPUD Tin học THPT: HƯỚNG DẪN HỌC SINH THỰC HÀNH MÔN TIN HỌC PHÙ HỢP LỰC HỌC, KHẢ NĂNG CỦA MỖI HỌC SINH NHẰM NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TIN HỌC CỦA HỌC SINH

Đề tài SKKN-NCKHSPUD Tin học THPT: HƯỚNG DẪN HỌC SINH THỰC HÀNH MÔN TIN HỌC PHÙ HỢP LỰC HỌC, KHẢ NĂNG CỦA MỖI HỌC SINH NHẰM NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TIN HỌC CỦA HỌC SINH

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm môn Tin học THPT, viết đề tài NCKHSPUD môn Tin học THPT, Viết tiểu luận PPGD Tin học THPT, viết báo cáo thực tập sư phạm tin học THPT

Đề tài SKKN-NCKHSPUD Tin học THPT: THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG TRÒ CHƠI TRONG DẠY HỌC TIN HỌC LỚP 11 NHẰM THÚC ĐẨY ĐỘNG CƠ VÀ HỨNG THÚ HỌC TẬP CHO HỌC SINH

Đề tài SKKN-NCKHSPUD Tin học THPT: THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG TRÒ CHƠI TRONG DẠY HỌC TIN HỌC LỚP 11 NHẰM THÚC ĐẨY ĐỘNG CƠ VÀ HỨNG THÚ HỌC TẬP CHO HỌC SINH

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm môn Tin học THPT, viết đề tài NCKHSPUD môn Tin học THPT, Viết tiểu luận PPGD Tin học THPT, viết báo cáo thực tập sư phạm tin học THPT

Đề tài SKKN-NCKHSPUD Tin học THPT: Dạy học tin học 11 theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh thông qua các ví dụ cụ thể

Đề tài SKKN-NCKHSPUD Tin học THPT: Dạy học tin học 11 theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh thông qua các ví dụ cụ thể

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm môn Tin học THPT, viết đề tài NCKHSPUD môn Tin học THPT, Viết tiểu luận PPGD Tin học THPT, viết báo cáo thực tập sư phạm tin học THPT

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm tin học THPT-PIII-

Tuyển tập sáng kiên kinh nghiệm tin học THPT-PIII-

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm môn Tin học THPT, viết đề tài NCKHSPUD môn Tin học THPT, Viết tiểu luận PPGD Tin học THPT, viết báo cáo thực tập sư phạm tin học THPT

Đề tài SKKN-NCKHSPUD Tin học THPT: GIÚP HỌC SINH TÌM HIỂU VỀ BÀI TOÁN VÀ THUẬT TOÁN BẰNG VIỆC GIÁO VIÊN SỬ DỤNG DẠY HỌC ĐA PHƯƠNG PHÁP

Đề tài SKKN-NCKHSPUD Tin học THPT: GIÚP HỌC SINH TÌM HIỂU VỀ BÀI TOÁN VÀ THUẬT TOÁN BẰNG VIỆC GIÁO VIÊN SỬ DỤNG  DẠY HỌC ĐA PHƯƠNG PHÁP

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm môn Tin học THPT, viết đề tài NCKHSPUD môn Tin học THPT, Viết tiểu luận PPGD Tin học THPT, viết báo cáo thực tập sư phạm tin học THPT

Đề tài SKKN-NCKHSPUD Tin học THPT: Đổi mới phương pháp dạy học môn tin học lớp 12 phần hệ quản trị cơ sở dữ liệu access nhằm nâng cao kết quả học tập môn tin học của học sinh.

Đề tài SKKN-NCKHSPUD Tin học THPT: Đổi mới phương pháp dạy học môn tin học lớp 12 phần hệ quản trị cơ sở dữ liệu access nhằm nâng cao kết quả học tập môn tin học của học sinh.

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm môn Tin học THPT, viết đề tài NCKHSPUD môn Tin học THPT, Viết tiểu luận PPGD Tin học THPT, viết báo cáo thực tập sư phạm tin học THPT