SKKN lớp 2

Tuyển tập SKKN lớp 2, NCKHSPUD lớp 2

SKKN Toán lớp 2: Một vài suy nghĩ về dạy học môn toán lớp 2 theo chương trình và sách giáo khoa mới

SGK toán 2 mới là sự phối hợp giữa sách giáo khoa và vở bài tập. Sách không cung cấp kiến thức có sẵn mà chủ yếu cung cấp các tư liệu trình bày dưới dạng tình huống có vấn đề để giáo viên (GV) tổ chức hướng dẫn cho HS hoạt động, phát hiện và giải quyết các vấn đề ấy. Từ đó các em nắm được những kiến thức và kỹ năng cơ bản nhất.

NCKHSPUD lớp 2-Đề tài: “ Sử dụng Công nghệ thông tin nhằm nâng cao kĩ năng luyện nói trong phân môn kể chuyện theo tranh lớp 2 ”

nghiên cứu trên hai nhóm tương đương: hai lớp 2 của Trường Tiểu học XXX. Lớp 2A1 là lớp thực nghiệm và 2A2 là lớp đối chứng. Lớp thực nghiệm được thực hiện giải pháp là thực hiện tốt việc sử dụng Công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả luyện nói trong phân môn Kể chuyện theo tranh.

NCKHSPUD lớp 2-Nâng cao hứng thú và kết quả học tập của HS qua việc ứng dụng công nghệ thông tin khi dạy Luyện từ và câu lớp 2

Nghiên cứu được tiến hành trên hai nhóm tương đương: hai lớp 2 trường tiểu họcXXX. Lớp 2C là thực nghiệm và 2B là lớp đối chứng. Lớp thực nghiệm được thực hiện giải pháp thay thế khi dạy các bài tuần 8, tuần 16, tuần 21, tuần 22, tuần 24, tuần 25, tuần 26, (Luyện từ và câu lớp 2). Kết quả cho thấy tác động đã có ảnh hưởng rõ rệt đến kết quả học tập của học sinh: lớp thực nghiệm đã đạt kết quả học tập cao hơn so với lớp đối chứng. Điểm bài kiểm tra đầu ra của lớp thực nghiệm có giá trị trung bình là 8,09; điểm bài kiểm tra đầu ra của lớp đối chứng là 7,21.

SKKN Tập làm văn lớp 2: Một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng viết đoạn văn ngắn cho học sinh lớp 2

Trong trường Tiểu học, môn Tiếng Việt có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với học sinh bởi  nó là môn học cung cấp cho các em những kiến thức cần thiết trong giao tiếp hàng ngày. Nó giúp các em phát triển toàn diện, hình thành ở các em những cơ sở của thế giới khoa học, góp phần rèn luyện trí thông minh, hình thành tình cảm, thói quen đạo đức tốt đẹp của con người mới.

SKKN tập đọc lớp 2: Rèn kĩ năng đọc cho học sinh lớp 2

Ở Bậc Tiểu học, cùng với các môn học khác,Tập đọc là một phân môn có vị trí quan trọng hàng đầu trong ch­­¬ng trình Tiếng Việt ở Tiểu học. Dạy tốt phân môn Tập đọc không những rèn luyện cho học sinh kĩ năng đọc mà còn phát triển cho các em vốn từ ngữ phong phú tạo điều kiện để các em học tốt các phân môn khác.