SKKN lớp 2

Tuyển tập SKKN lớp 2, NCKHSPUD lớp 2

SKKN Tiếng Việt lớp 2: Rèn kĩ năng nói trong giờ dạy Tiếng Việt” cho hs lớp 2

Phân môn Tập đọc: thì rèn cho các  em kĩ năng đọc ( đọc thành tiếng, đọc thầm, đọc hiểu, đọc diễn cảm ), nghe và nói. Bên cạnh đó, môn Tập đọc còn cung cấp cho cá em những hiểu biết về tự nhiên, xã hội và con người, cung cấp vốn từ, vốn diễn đạt, những hiểu biết về tác phẩm văn học và góp phần rèn luyện nhân cách cho từng cá nhân học sinh như :

SKKN Tiếng Việt lớp 2: Rèn đọc đúng cho học sinh lớp 2

“Đọc đúng” cũng sẽ tác dộng tích cực tới trình dộ ngôn ngữ cũng như tư duy của người đọc vì vậy việc dạy đọc đúng giúp học sinh hiểu biết hơn, bồi dưỡng ở các em lòng yêu cái thiện và cái đẹp,dạy cho các em cách nghĩ cách nghĩ logic cũng như biết tư duy có hình ảnh về sự việc.

SKKN Toán lớp 2: Các yếu tố hình học trong môn toán lớp 2

Dạy toán ở tiểu học vừa phải đảm bảo tính hệ thống chính xác của toán học vừa phải đảm bảo tính vừa sức của học sinh. Kết hợp yêu cầu đó là một việc làm khó, đòi hỏi tính khoa học và nhận thức, tốt về cả nội dung lẫn phương pháp.

SKKN Toán lớp 2: Phương pháp dạy dạng toán “đại lượng, đo đại lượng” ở lớp 2

Đối với phương pháp dạy học nói chung và môn Toán ở tiểu học nói riêng luôn là sự quan tâm của nhiều Quốc gia trên thế giới, trong khu vực và ở Việt Nam. Mỗi thời kỳ, mỗi thời đại chính trị khác nhau các phương pháp dạy học luôn được cải tiến, đổi mới để phù hợp với nền giáo dục tương ứng.