SKKN lớp 3

Tuyển tập SKKN lớp 3, đề tài NCKHSPUD lớp 3, tài liệu tham khảo lớp 3

SKKN Tiếng Việt lớp 3: Một số biện pháp rèn kỹ năng viết đúng chính tả cho học sinh lớp 3

Cũng như các môn học khác. Môn Tiếng Việt là môn học góp phần quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu đào tạo  ở Trường Tiểu học theo đặc trưng của môn học.Việc dạy Tiếng Việt trong nhà trường nhằm  tạo cho học sinh  sử dụng Tiếng Việt văn hoá và hiện đại để suy nghĩ, giao tiếp và học tập. Thông qua việc học Tiếng Việt, nhà trường còn rèn cho các em khả năng tư duy, phương pháp suy nghĩ, giáo dục cho các em tư tưởng, tình cảm, lành mạnh, trong sáng.

SKKN Tiếng Việt lớp 3: Một vài biện pháp rèn đọc cho học sinh lớp 3 trong giờ tập đọc

Giáo dục bậc tiểu học là một khoa học giáo dục khó nhất. Nó là nền móng đầu tiên để giúp con người tồn tại và phát triển. Đặc biệt là môn Tiếng Việt có vị trí quan trọng trong tất cả các phân môn ở trường, nó hình thành khả năng giao tiếp, là cơ sở để phát triển tư duy cho trẻ để tiếp thu và học tốt các môn học khác.

SKKN Tiếng Việt lớp 3: Một số kinh nghiệm soạn giáo án điện tử môn tiếng việt lớp 3

Ngày nay, trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, CNTT bước đầu đã được ứng dụng vào giảng dạy, học tập. Tuy nhiên, so với nhu cầu thực tiễn hiện nay, việc ứng dụng CNTT trong giáo dục còn rất hạn chế. Thực tế đó đòi hỏi cần phải nhanh chóng nâng cao chất lượng giảng dạy bằng cách phát huy những ưu thế của lĩnh vực CNTT, phải biết tận dụng nó, biến nó thành công cụ hiệu quả phục vụ cho sự nghiệp giáo dục.

SKKN Tiếng Việt lớp 3: Rèn kỹ năng nhận biết biện pháp tu từ so sánh cho học sinh lớp 3

Xuất phát từ yêu cầu đổi mới của đất nước, trong những năm qua Đảng, Nhà nước ta đã đặc biệt quan tâm đến phát triển giáo dục. Một trong những nhiệm vụ cơ bản của giáo dục đào tạo hiện nay là: hình thành và phát triển nhân cách cho học sinh một cách toàn diện theo mục tiêu phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.

SKKN Tự nhiên – xã hội lớp 3: Sử dụng phương pháp trò chơi nhằm nâng cao chất lượng dạy – học môn tự nhiên – xã hội ở lớp 3

Dạy học bằng phương pháp trò chơi là đưa học sinh đến với các hoạt động vui chơi giải trí nhưng có nội dung gắn liền với bài học. Trò chơi trong học tập có tác dụng giúp học sinh thay đổi động hình, chống mệt mỏi. Tăng cường khả năng thực hành kiến thức của bài học. Phát huy hứng thú, tạo thói quen độc lập, chủ động và sự sáng tạo của học sinh.

SKKN Tiếng Việt lớp 3: Sáng kiến về rèn chữ – giữ vở

Viết chữ đẹp đã trở thành truyền thống của ông cha ta từ xưa đến nay. Từ ngày xưa, con người đã rất coi trọng chữ viết. Ngày nay, phong trào: “ Rèn chữ, giữ vở” càng được coi trọng trong các bậc học nói chung và bậc tiểu học nói riêng.

SKKN Tiếng Việt lớp 3: Rèn kĩ năng kể chuyện cho học sinh lớp 3

Trong trường tiểu học, kể chuyện là một kiểu bài học nhằm phát triển lời nói cho học sinh, bồi dưỡng cho các em những cảm xúc thẩm mĩ lành mạnh, cung cấp những kiến thức về vốn sống và văn học, nêu những tấm gương có tác dụng giáo dục. Vì vậy rèn kĩ năng kể chuyện cho học sinh là một việc làm cần thiết của mỗi giáo viên.

SKKN Tiếng Việt lớp 3: Một số phương pháp dạy phân môn chính tả ở lớp 3

Người giáo viên dạy trên lớp phải bổ sung, điều chỉnh mục đích yêu cầu môn Chính tả sao cho phù hợp với thực tế lớp mình đang phụ trách và nên nhắc nhở phân tích các từ nghữ mà học sinh thường viết sai và thường gặp trong các môn học khác để học sinh hiểu nghĩa và luôn viết đúng Chính tả.