Skkn, tiểu luận QLGD: Một số biện pháp nhằm tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong trường thcs


Trong xu thế quốc tế hoá ngày càng cao, cuộc cách mạng khoa học và công nghệ trên thế giới và khu vực đang diễn ra mạnh mẽ và phát triển với tốc độ cao. Trình độ dân trí, tiềm lực khoa học, công nghệ đã trở thành nhân tố quyết định thế và lực của mỗi quốc gia trên  thế giới (văn kiện Nghị quyết TW lần thứ 2 khoá VIII của Đảng cộng sản ViệtNam).

Loại file: word - Số trang: 23 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây:
http://inluon.net/huong-dan-tai-lieu/Nghị Quyết TW 2 khoá VIII của Đảng đã khẳng định: “ Nhiệm vụ và mục tiêu cơ bản của giáo dục là nhằm xây dựng những con người và thế hệ tha thiết gắn bó với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có đạo đức trong sáng, có ý chí kiên cường xây dựng và bảo vệ tổ quốc”.

Trong những năm qua kể từ khi thành lập trường (30/8/2005), chất lượng giáo dục của nhà trường còn thấp so với mặt bằng chung của toàn ngành, chưa có nhiều học sinh giỏi cấp thị, cấp tỉnh.

Skkn, tiểu luận QLGD: Một số biện pháp nhằm tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong trường thcs


Tìm theo từ khóa: , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan