SKKN, Tiểu luận QLGD: Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên


* Ngày 15 tháng 6 năm 2004 Ban bí thư Trung ương Đảng ra chỉ thị về việc: “Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và đội ngũ quản lý giáo dục” đã khảng định: “Tăng cường xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục” là một nhiệm vụ vừa đáp ứng nhu cầu trước mắt, vừa mang tính chiến lựơc lâu dài, nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu giáo dục Tiểu học.

Loại file: word - Số trang: 23 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây:
http://inluon.net/huong-dan-tai-lieu/Nghị quyết Ban chấp hành Trung ương khoá VIII về những giải pháp chủ yếu để thực hiện mục tiêu giáo dục đến năm 2020 đã nêu: “Giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục và được xã hội tôn vinh”. Giáo viên phải đủ đức đủ tài … Điều đó có nghĩa là giáo viên đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo ra nguồn nhân lực mới cho sự nghiệp CNH-HĐH đất nước. Đề cập đến đội ngũ giáo viên, Nghị quyết TW2 khoá VIII đã nêu: “Xây dựng đội ngũ giáo viên, tạo động lực cho người dạy, người học, giáo viên là nhân tố quyết định, là lực lượng cốt cán để biến mục tiêu giáo dục thành hiện thực, có vai trò quyết định về chất lượng và hiệu quả giáo dục”.

Để thực hiện được mục tiêu giáo dục, điều 14 Luật giáo dục khẳng định vai trò của giáo viên:”Nhà giáo giữ vai trò quan trọng quyết định trong việc đảm bảo chất lượng giáo dục”.

Từ nhận thức trên tôi thấy vị trí, vai trò quan trọng của giáo viên trong sự nghiệp giáo dục, càng thấy hơn trách nhiệm xây dựng đội ngũ giáo viên “vừa hồng vừa chuyên” ở đơn vị mình và đó cũng là mục tiêu của các nhà quản lý giáo dục.

Skkn, tiểu luận QLGD: Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tiểu học


Tìm theo từ khóa: , , , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan