SKKN, Tiểu luận QLGD: Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy trong nhà trường


– Tất cả các đồng chí CBQL ở các đơn vị tr­ường đều có thể thực hiện đ­ược, nếu mỗi CBQL đều nhận rõ tầm quan trọng của công tác quản lý chỉ đạo trong nhà trường thì chất lượng giảng dạy sẽ được nâng lên rõ rệt.

Loại file: word - Số trang: 23 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây:
http://inluon.net/huong-dan-tai-lieu/– Làm cho mỗi CB GV trong trường nhận thức rõ vai trò quan trọng của công tác giáo dục trong thời kỳ đổi mới. Từ đó GV nâng cao tư t­ưởng chính trị, coi trọng công tác dân chủ, đặc biệt là khâu đoàn kết nội bộ. Xây dựng mối đoàn kết giữa GV với GV, giữa GVchủ nhiệm với phụ huynh. Đặc biệt coi trọng tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm của mỗi GV trong việc tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ nhằm đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ đổi mới giáo dục hiện nay.

– Thông qua việc xây dựng hoạt động của tổ chuyên môn, tổ chức hội thi GV dạy giỏi cấp trường, tổ chức một số chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học sẽ tạo điều kiện tốt nhất để mỗi giáo viên tự học hỏi lẫn nhau về kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ s­ư phạm cũng như kinh nghiệm giảng dạy từ đó nâng cao năng lực chuyên môn của mình.

                              

Skkn, tiểu luận QLGD: Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy trong nhà trường


Tìm theo từ khóa: , , , , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan