SKKN, Tiểu luận QLGD: Một số nhận định về hồ sơ trường


Công tác thống kê giáo dục và đào tạo là một bộ phận quan trọng trong hệ thống thống kê Nhà nước, nhằm giúp cho việc đánh giá hiện trạng giáo dục trên phạm vi toàn quốc, từng vùng lónh thổ cũng như từng địa phương.

Loại file: word - Số trang: 30 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây:
http://inluon.net/huong-dan-tai-lieu/Công tác thống kê giáo dục và đào tạo ngày càng được cấp quản lý giáo dục quan tâm, coi đó là một trong những công cụ đắc lực để phân tích, đánh giá, quản lý và chỉ đạo phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo trong sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

SKKN, Tiểu luận QLGD: Một số nhận định về hồ sơ trường


Tìm theo từ khóa: , , , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan