Tag Archives: Câu chuyện

Có ai đó vẫn yêu mến bạn

Bố đã trò chuyện rất nhiều với tôi về ý nghĩa của sự cho đi. Quả thực đến lúc ấy, tôi mới hiểu được rằng sự cho đi có tác dụng chữa lành những nỗi đau.