Tag Archives: Đám cưới

Thú vị phong tục cưới xưa và nay

Xưa kia, ông bà ta có câu “tậu trâu, cưới vợ, làm nhà” ba việc ấy thật là trọng và phải được xem xét kỹ lưỡng. Tuy nhiên, ngày nay do biến chuyển của xã hội việc dựng vợ, gả chồng và tổ chức cưới xin lại có những thay đổi xét trên bình diện văn hóa, văn minh.

 

Đám cưới thập niên 60-70 chỉ gửi thiệp báo hỉ cho mọi người, và chỉ có gia đình và bạn bè thực sự thân mới mời dự tiệc.