Tag Archives: điểm thi

Thống kê lịch sử điểm chuẩn vào lớp 10 Hà Nội từ năm 2009 đến năm 2015.

Lịch sử điểm chuẩn vào lớp 10 Hà Nội từ năm 2009 đến năm 2014.

Lịch sử điểm chuẩn vào lớp 10 cung cấp cho thí sinh dữ liệu điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT Công lập tại Hà Nội từ năm 2009 đến năm 2014. Dữ liệu giúp thí sinh phân tích, lựa chọn trường thi hợp lí, vừa sức học của mình. Dữ liệu điểm thi phục vụ hữu ích cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2016 tại Hà Nội

PHP – Tìm kiếm dữ liệu trong file txt, excel

PHP – Tìm kiếm dữ liệu trong file txt, excel

Trong nhiều trường hợp, bạn có thể cần viết form tìm kiếm dữ liệu trên file excel hay file txt.

Khi bạn muốn thiết kế form tra cứu điểm thi site bạn viết bằng wordpress, joomla … mà không muốn mua plugin để cài đặt. Vậy giải pháp thay thế cho trường hợp này thế nào?