Tag Archives: GDCD

TÍCH HỢP LIÊN MÔN- TIẾNG ANH 9 “Giải quyết tình huống môn Tiếng anh có liên quan đến môn Giáo dục công dân và lịch sử”

TÍCH HỢP LIÊN MÔN- TIẾNG ANH 9 “Giải quyết tình huống môn Tiếng anh có liên quan đến môn Giáo dục công dân và lịch sử” (Gồm 5 trang) 

(Tài liệu tham khảo về cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học)

Bộ GD&ĐT tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ giáo viên giáo dục công dân

Triển khai thực hiện Quyết định số 1928/QĐ-TTg ngày 20 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường”,Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho giáo viên dạy môn giáo dục công dân nhằm chuẩn hóa đội ngũ giáo viên giáo dục công dân, tiến tới chuẩn hóa đội ngũ giáo viên theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.