Tag Archives: giải toán

SKKN môn Toán lớp 1: Rèn kĩ năng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 1

Việc giải toán nhằm giúp học sinh: Củng cố và vận dụng các kiến thức, rèn kĩ năng tính toán. Đồng thời, qua việc giải toán cho học sinh mà giáo viên có thể dễ dàng phát hiện những mặt mạnh, mặt yếu của từng em về kiến thức, kĩ năng và tư duy để từ đó giúp học sinh phát huy được tính chủ động sáng tạo trong học tập. Hướng dẫn học sinh tìm ra lời giải đúng và hay là rất khó.

SKKN Toán 4, 5: Hệ thống các sai lầm phổ biến của học sinh lớp 4,5 khi giải toán có lời văn trong chương trình toán 4,5″

Hoạt động giải toán có lời văn góp phần quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu của dạy học toán. Thông qua giải toán có lời văn, HS biết cách vận dụng những kiến thức toán học và rèn luyện kĩ năng thực hành với những yêu cầu được thể hiện một cách đa dạng, phong phú. Nhờ việc dạy học giải toán mà HS có điều kiện phát triển năng lực tư duy, rèn luyện phương pháp suy luận và hình thành những phẩm chất cần thiết của người lao động mới.

SKKN môn toán lớp 12: Sử dụng toán học hiện đại vào các bài toán hình học sơ cấp trong chương trình toán học phổ thông – nhằm rèn luyện kĩ năng định hướng và khái quát hóa khi giải toán.

Từ những kiến thức toán học hiện đại mà giáo viên đã nắm được, người dạy có thể định hướng giải bài toán và chuyển về cách giải phổ thông cho phù hợp với học sinh, từ đó giúp học sinh nghiên cứu, mở rộng, khái quát hóa để có được các bài toán tổng quát , dựa trên những phương pháp cơ bản :