Tag Archives: Giáo án

GIÁO ÁN BỒI DƯỠNG ĐẢNG VIÊN MỚI

GIÁO ÁN BỒI DƯỠNG ĐẢNG VIÊN MỚI 

(Số trang 40)    

(Tài liệu dành cho các giảng viên các trung tâm bồi dưỡng chính trị tham khảo)          

GIÁO ÁN DẠY THÊM MÔN TOÁN LỚP 12

GIÁO ÁN DẠY THÊM MÔN TOÁN LỚP 12  (Tập tài liệu mang lại nhiều bổ ích  soạn cho cả năm học gồm có 134 trang bao gồm các chuyên đề trong chương trình môn Toán lớp 12. Tài liệu dành cho giáo viên và học sinh yêu thích môn Toán tham khảo  )   

GIÁO ÁN DẠY THÊM MÔN TOÁN LỚP 11

GIÁO ÁN DẠY THÊM MÔN TOÁN LỚP 11  (Tập tài liệu mang lại nhiều bổ ích  soạn cho cả năm học gồm có 157 trang bao gồm các chuyên đề trong chương trình môn Toán lớp 11. Tài liệu dành cho giáo viên và học sinh yêu thích môn Toán tham khảo  )   

Bộ Giáo án Hóa học lớp 12

Bộ Giáo án Hóa học lớp 12

Gồm: Giáo án cơ bản, giáo án nâng cao, giáo án tự chọn, tài liệu ôn thi tốt nghiệp THPT, đề thi thử tốt nghiệp Hóa học THPT có đáp án, Phân loại các dạng bài tập Hóa THPT trong đề thi tốt nghiệp, Tài liêu ôn tập thi tốt nghiệp.

Định dạng: Word, có thể chỉnh sửa phù hợp đối tượng giảng dạy và ôn luyện Hóa học.

GIÁO ÁN DẠY THÊM MÔN TOÁN LỚP 10

GIÁO ÁN DẠY THÊM MÔN TOÁN LỚP 10  (Tập tài liệu mang lại nhiều bổ ích  soạn cho cả năm học gồm có 185 trang bao gồm các chuyên đề trong chương trình môn Toán lớp 10. Tài liệu dành cho giáo viên và học sinh yêu thích môn Toán tham khảo  )