Tag Archives: Hóa hữu cơ

Giải bài tập Hóa hữu cơ: AnKan (Phần I)

Bài tập 1.Đốt cháy hoàn toàn 3,36 lit hỗn hợp khí A gồm metan và etan thu được 4,48 lit khí cacbonic. Các thể tích khí đo ở đktc.Tính thành phần phần trăm thể tích mỗi khí trong hỗn hợp A?