Tag Archives: luận văn CNTT

Đồ án tốt nghiệp ngành điện – điện tử – CNTT: KHẢO SÁT VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN MÁY IN HOA VĂN TRÊN KHĂN DÙNG PLC TẠI CÔNG TY ASC CHARWIE

Đồ án tốt nghiệp ngành điện – điện tử – CNTT: KHẢO SÁT VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN MÁY IN HOA VĂN TRÊN KHĂN DÙNG PLC TẠI CÔNG TY ASC CHARWIE

Áp dụng: Tham khảo viết đồ án tốt nghiệp ngành điện, Tham khảo viết luận văn ngành điện, Tham khảo viết đồ án tốt nghiệp ngành điện tử …

Luận văn tốt nghiệp ngành CNTT: Xây dựng hệ thống tìm kiếm thông tin tiếng Việt dựa trên các chỉ mục có cấu trúc

Luận văn tốt nghiệp ngành CNTT: Xây dựng hệ thống tìm kiếm thông tin tiếng Việt dựa trên các chỉ mục có cấu trúc

Kể từ những năm 40, các vấn đề trong việc lưu trữ thông tin và tìm kiếm thông tin đã thu hút sự chú ý rất lớn. Với một lượng thông tin khổng lồ thì việc tìm kiếm chính xác và nhanh chóng càng trở nên khó khăn hơn. Với sự ra đời của máy tính, rất nhiều ý tưởng lớn được đưa ra nhằm cung cấp một hệ thống tìm kiếm thông minh và chính xác. Tuy nhiên, vấn đề tìm kiếm sao cho hiệu quả vẫn chưa được giải quyết.

Đồ án CNTT: Quản lý yêu cầu đề án

QFD ( Quanlity function deployment) là kỹ thuật quản lý chất lượng có thể chuyển các nhu cầu người dùng thành các yêu cầu kỹ thuật do phần mềm. QFD được phát triển ở Nhật và đầu tiên được dùng ở Kobe Shipyard của khu công nghiệp nặng Mitsubisi vào đầu những năm 70. QFD tập trung vào sự tối đa hoá sự hài lòng của khách hàng. Để hoàn thiện điều này, QFD nhấn mạnh sự hiểu biết về các giá trị cho người dùng và kế đó triển khai các giá trị này thông qua tiến trình kỹ thuật.

QFD xác định 3 loại yêu cầu:

1. Yêu cầu bình thường : Các mục tiêu được đưa ra cho sản phẩm hay hệ thống trong suốt buổi gặp mặt với khách hàng. Nếu các yêu cầu này được đưa ra thì khách hàng sẽ hài lòng.

Ví dụ: Các yêu cầu về chức năng hiển thị đồ hoạ, chức năng hệ thống đặc biệt và mức độ công suất phần mềm thực thi được xác định.

2. Yêu cầu mong muốn : Các yêu cầu loại này là tuyệt đối nên có đối với sản phẩm hay hệ thống và nó quá cơ bản đến nổi khách hàng không nói ra. Thiếu các yêu cầu này là nguyên nhân dẫn đến sự không hài lòng nghiêm trọng của khách hàng.

Ví dụ: Sự dễ dàng tương tác giữa người và máy, hoạt động chính xác và đáng tin cậy, sự dễ dàng trong việc lắp đặt phần mềm.

3. Các yêu cầu thú vị : Các chức năng vượt quá sự mong muốn của khách hàng và được chứng minh là khi các yêu cầu loại này xuất hiện sẽ rất làm hài lòng cho khách hàng.

Ví dụ: Phần mềm đánh văn bản được yêu cầu với nét đặc trưng chuẩn. Các sản phẩm được phân phối chứa các khả năng phân trang làm hài lòng mà khách hàng đã không nghĩ đến.