Tag Archives: NCKHSPUD Toán 5

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn Toán lớp 5 – in được luôn

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn Toán lớp 5 – in được luôn

Dưới đây là tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm môn Toán lớp 5 và đề tài NCKHSPUD môn Toán lớp 5.

Các SKKN Toán 5 và đề tài NCKHSPUD Toán 5 đều ở dạng word, chính sửa được.

Không cẩn đăng ký đăng nhập vẫn tải được SKKN Toán 5 về máy.

Áp dụng: Viết SKKN Toán 5, Viết đề tài NCKHSPUD Toán 5, Tham khảo để dạy Toán 5 hiệu quả

 

Sáng kiến kinh nghiệm Toán 5: Đổi mới phương pháp giảng dạy để nâng cao chất lượng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 5

Sáng kiến kinh nghiệm Toán 5: Đổi mới phương pháp giảng dạy để nâng cao chất lượng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 5

Chương trình toán của tiểu học có vị trí và tầm quan trọng rất lớn. Toán học góp phần quan trọng trong việc đặt nền móng cho việc hình thành và phát triển nhân cách học sinh. Trên cơ sở cung cấp những tri thức khoa học ban đầu về số học. Các số tự nhiên, các số thập phân, các đại lượng cơ bản giải toán có lời văn ứng dụng thiết thực trong đời sống và một số yếu tố hình học đơn giản.

Sáng kiến kinh nghiệm Toán 5 in luôn: Kinh nghiệm bồi dưỡng toán có liên quan đến những bài toán về diện tích tam giác cho học sinh lớp 5

Sáng kiến kinh nghiệm Toán 5 in luôn: Kinh nghiệm bồi dưỡng toán có liên quan đến những bài toán về diện tích tam giác cho học sinh lớp 5

Như chúng ta đã biết, ngay từ khi bước chân vào trường tiểu học các em đã được làm quen với hình tam giác ở dạng tổng thể (phân biệt hình tam giác trong số các hình khác: hình vuông, hình tròn …). Lên đến lớp 5, các em mới học các khái niệm của hình tam giác như đỉnh, góc, đáy, chiều cao tương ứng với các đáy và học cách tính diện tích tam giác (tuần 17 – 18) và được củng cố về cách tính diện tích của nó thông qua nội dung ôn tập hình học cuối cấp.

Đề tài Sáng kiến kinh nghiệm Toán 5 in luôn: Áp dụng Phương pháp dạy học thực hành luyện tập để giải toán có lời văn về Đại lượng Tỷ lệ thuận và đại lượng tỷ lệ nghịch lớp 5

Đề tài Sáng kiến kinh nghiệm Toán 5 in luôn: Áp dụng Phương pháp dạy học thực hành luyện tập để giải toán có lời văn về Đại lượng Tỷ lệ thuận và đại lượng tỷ lệ nghịch lớp 5

   Trong bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận hoặc tỉ lệ nghịch thường xuất hiện ba đại lượng, trong đó có 1 đại lượng không đổi, hai đại lượng còn lại biến thiên tương quan tỉ lệ thuận hoặc tỉ lệ nghịch.

Trong bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận hoặc đại lượng tỉ lệ nghịch, người ta thường cho biết hai giá trị của đại lượng thứ nhất và một giá trị của đại lượng thứ hai, bài toán đòi hỏi phải tìm một giá trị chưa biết của đại lượng thứ hai, do đó để giải bài toán này ta thường dùng phương pháp rút về đơn vị và phương pháp tỉ số .

Đề tài NCKHSPUD Toán 5 in luôn: Sử dụng lưu đồ thuật toán giúp học sinh lớp 5 cũng cố, nâng cao kỹ năng thực hiện phép tính chia.

Đề tài NCKHSPUD Toán 5 in luôn: Sử dụng lưu đồ thuật toán giúp học sinh lớp 5 cũng cố, nâng cao kỹ năng thực hiện phép tính chia.

Trong bốn phép tính cộng, trừ, nhân, chia trên tập số tự nhiên thì ba phép tính đầu tương đối đơn giản, học sinh được học ngay từ những năm đầu cấp. Riêng phép tính chia, một phép tính tương đối phức tạp trong quy trình tính toán, thì học sinh chỉ được học khi đã nắm khá vững các phép tính nền tảng (cộng, trừ và nhân) ở lớp ba và được hoàn thiện dần trong cả năm học lớp bốn. Sang đầu lớp năm, sau khi ôn tập, coi như học sinh đã có kỹ năng thực hiện phép tính chia theo chuẩn tối thiểu đã quy định.

Đề tài NCKHSPUD Toán 5: Nâng cao chất lượng giáo dục kĩ năng sống cho học sinh thông qua sử dụng phương pháp dạy học theo nhóm hợp tác trong giải toán có lời văn ở lớp 5 trường tiểu học

Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh – đó là một yêu cầu khách quan và bức thiết. Điều đó ai cũng hiểu song giáo dục như thế nào ? Con đường tiến hành ra sao ? Tôi thiết nghĩ các cấp lãnh đạo, các nhà giáo dục cần có cái nhìn khách quan hơn, thiết thực hơn về vấn đề này.

Đề tài NCKHSPUD Toán 5: Phương pháp giải các dạng toán khó lớp 5

Mỗi môn học của bậc tiểu học đều góp phần vào việc hình thành và phát triển cơ sở ban đầu rất quan trọng của nhân cách con người . Trong các môn học thì môn Toán chiếm vị trí hết sức quan trọng, nó không chỉ đối với học sinh Tiểu học mà của tất cả các bậc học. Bởi môn Toán là một mon học chiếm thời gian đáng kể trong chương trình đào tạo của nhà trường phổ thông. Vì với đặc thù riêng, môn Toán có tác dụng to lớn đối với việc đào tạo toàn diện con người mới.

Đề tài NCKHSPUD Toán 5: Một số biện pháp dạy học chuyển đổi số đo khối lượng ở lớp 5

ĐỀ TÀI “MỘT SỐ BIỆN PHÁP DẠY HỌC CHUYỂN ĐỔI SỐ ĐO KHỐI LƯỢNG  Ở LỚP 5″.

I/ TÓM TẮT ĐỀ TÀI:

– Trong chương trình toán Tiểu học hiện hành ngay từ lớp 2,  lớp3 học sinh đã được làm quen với các số đo khối lượng là kg và g. Lên lớp 4 học sinh được giới thiệu tiếp các đơn vị: tấn; tạ; yến; hg; dag.Đến lớp 5 học sinh hoàn thành bảng đơn vị khối lượng từ tấn đến g.

SKKN môn Toán lớp 5: Một số giải pháp phụ đạo học sinh học yếu môn toán lớp 5

Trong các môn học ở Tiểu học môn Toán có vị trí không kém phần quan trọng, phân môn này có cấu trúc đa dạng và đòi hỏi phải thật chính xác. Nó cũng là động lực thúc đẩy học sinh học tập năng động và sáng tạo hơn. Do đó, việc phụ đạo học sinh học yếu môn Toán là yêu cầu cần thiết trong thực tiển giảng dạy.

SKKN môn Toán lớp 5: Tìm hiểu, phân dạng các bài toán liên quan đến chu vi, diện tích, thể tích các hình (chủ yếu là ở khối 4 và 5)

– Từ những cơ sở lý luận và qua thực tế giảng dạy nhiều năm tôi thấy rõ môn Toán  giữ vai trò quan trọng trong chương trình giảng dạy ở Tiểu học vì:

* Các kiến thức kỹ năng ở môn Toán có nhiều trong ứng dụng trong thực tế đời sống, là kiến thức nền tảng không thể thiếu được để học sinh học tiếp môn Toán ở bậc trung học.

SKKN môn Toán lớp 5: Nội dung và phương pháp bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 5 giải các bài toán về chuyển động đều

Để đáp ứng được yêu cầu của xã hội và mục tiêu giáo dục trong nhà trường Tiểu học hiện nay thì cần phải chú ý đào tạo và bồi dưỡng năng lực đội ngũ giáo viên, muốn dạy giỏi, muốn đào tạo được những học sinh giỏi, người giáo viên không thể tự thoả mãn với mình khi chỉ giải được những bài toán cho đối tượng học sinh đại trà và cảm thấy bằng lòng khi những bài toán nâng cao mà mình không giải được nay đã được giảm tải mà phải không ngừng học hỏi, tìm tòi nghiên cứu…