Tag Archives: NCKHSPUD Toán 9

Sáng kiến kinh nghiệm Toán 9: SỬ DỤNG HẰNG ĐẲNG THỨC & HỆ THỨC VI-ÉT ĐẢO RÚT GỌN BIỂU THỨC CÓ CHỨA CĂN THỨC BẬC HAI

Sáng kiến kinh nghiệm Toán 9:  SỬ DỤNG HẰNG ĐẲNG THỨC & HỆ THỨC VI-ÉT ĐẢO RÚT GỌN BIỂU THỨC CÓ CHỨA CĂN THỨC BẬC HAI

Áp dụng: Viết SKKN Toán 9, Viết đề tài NCKHSPUD Toán 9, Viết tiểu luận PPGD Toán 9, Tham khảo dạy và học toán 9

SKKN Toán 9, NCKHSPUD Toán 9

Sáng kiến kinh nghiệm Toán 9: HƯỚNG DẪN HỌC SINH PHÁT TRIỂN, MỞ RỘNG MỘT SỐ BÀI TOÁN HÌNH HỌC TRONG SÁCH GIÁO KHOA TOÁN 9 –PHẦN ĐƯỜNG TRÒN.

Sáng kiến kinh nghiệm Toán 9: HƯỚNG DẪN HỌC SINH PHÁT TRIỂN, MỞ  RỘNG  MỘT SỐ BÀI TOÁN HÌNH HỌC TRONG SÁCH GIÁO KHOA TOÁN 9 –PHẦN ĐƯỜNG TRÒN.

Áp dụng: Viết SKKN Toán 9, Viết đề tài NCKHSPUD Toán 9, Viết tiểu luận PPGD Toán 9, Tham khảo dạy và học toán 9

SKKN Toán 9, NCKHSPUD Toán 9

SKKN Toán THCS: Rèn kỹ năng” Giải bài toán bằng cách lập phương trình” cho học sinh lớp 8, lớp 9

Việc giải bài toán bằng cách lập phương trình ở bậc THCS là một việc làm mới mẻ, đề bài toán là một đoạn văn trong đó mô tả mối quan hệ giữa các đại lượng  mà có một đại lượng chưa biết, cần tìm. yêu cầu học sinh phải có kiến thức phân tích, khái quát, tổng hợp, liên kết các đại lượng với nhau, chuyển đổi các mối quan hệ toán học.

SKKN Toán 9: Hướng dẫn học sinh tránh sai lầm khi giải toán lớp 9

Trong chương trình bộ môn Toán THCS, phân môn Đại số là môn học đặc biệt quan trọng, dùng định nghĩa, tính chất và các quy tắc để chứng minh, tính toán. Qua các kỳ thi thì số điểm môn Đại số chiếm tỉ lệ rất cao: 2/3 số điểm bài thi. Vì vậy việc dạy học sinh giải các bài toán Đại số có vai trò đặc biệt quan trọng bởi lẽ qua đó vừa củng cố, khắc sâu mở rộng kiến thức cho học sinh đồng thời rèn luyện được kỹ năng, phương pháp toán học, rèn luyện các thao tác tư duy, phân tích, tổng hợp, phát hiện và bồi dưỡng các năng lực trí tuệ.

SKKN Toán 9: Một số phương pháp giải phương trình vô tỉ trong trường THCS

Toán học là môn học có ứng dụng trong hầu hết trong tất cả các ngành khoa học tự nhiên cũng như trong các lĩnh vực khác của đời sống xã hội.

Vì vậy toán học có vị trí đặc biệt trong việc phát triển và nâng cao dân trí .Toán học không chỉ cung cấp cho học sinh (người học )những kiến thức cơ bản,những kĩ năng tính toán cần thiết mà còn là điều kiện chủ yếu rèn luyện kĩ năng tư duy logic,một phương pháp luận khoa học .